Форум судија Србије је на званичном програму судијских дана у Врњачкој Бањи, у оквиру грађанско-правне секције, организовао представљање и поделу примерака Приручника за примену Закона о парничном поступку. Ближе информације о разлозима за израду Приручника, циљној групи којој је намењен и обиму примене су дали аутори Приручника: председник Управног одбора Форума судија Србије и судија Другог основног суда у Београду, Небојша Ђуричић, заменица председника Управног одбора Форума судија Србије и судија Апелационог суда у Крагујевцу, Тања Павловић Недељковић, судија Другог основног суда у Београду, Зорица Банковић, судија Првог основног суда у Београду, Снежана Марјановић, судија Првог основног суда у Београду, Драгана Марчетић.

forum-sudija-head01.jpg

„Захваљујем се Врховном касационом суду, који нас је уврстио у званични део програма, као и донаторима, Амбасади Краљевине Холандије, који су подржали израду Приручника, што су препознали важност оваквог дела за ефикаснији рад правосуђа“, истакао је у обраћању присутнима судија Ђуричић.

Интересовање за представљање, као и за примерак самог Приручника, међу судијама грађанских, али и привредних одељења, свих инстанци, је било велико. Тиме су потврђена очекивања аутора да Приручник треба да буде ефективна, приступачна и разумлјива алатка која ће помоћи судијама приликом свакодневног рада, а такође да омогући судијама да повећају ефикасност, скрате дужину трајања поступка и унапреде правну сигурност.

„Приликом писања овог документа, водила сам се свим оним спорним питањима и недоумицама које сам имала као млади судија, и надам се да ће се на овај начин олакшати новоизабраним судијама сналажење у прописима, и самим тим убрзати доношење судијских одлука“, закључила је судија Павловић Недељковић.

Видео материјал са представљања можете погледати у делу "Прес Клипинг" на следећем линку:
http://forumsudija.org.rs/sr/predstavljanje-prirucnika-za-primenu-zakona-o-parnicnom-postupku.a74.html

ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ