Форум судија Србије покренуо је јединствен часопис струке „Форум правне мисли“ са циљем промоције стручности у правосуђу, размене знања и јачања сарадње међу члановима Удружења, као и повезивања правосуђа и науке ради унапређења квалитета рада у судској пракси.

51788903_1xxl.jpg

Лист је осмишљен тако да се у њему објављују стручни радови врсног квалитета, у којима се се на свеобухватан и аналитичан начин, уз консултовање релевантне домаће и стране научне и стручне литературе, анализирају одређени правни проблеми из судске праксе.

Стручни часопис биће објављиван два пута годишње, у мају и септембру, односно пред годишње саветовање "Дани Форума"..

Будући да имамо много тога да кажемо, Форум судија Србије је одлуку о формирању часописа „Форум правне мисли“ донео на Управном одбору 14. фебруара ове године. Такође, утврдили смо и Правилнник о раду часописа, чије смо одредбе пажљиво осмислили како бисмо обезбедили квалитетан рад и допринос правној мисли Србије. Позив је отворен, јер учешће наших колега из области правосуђа са стручним радовима даје кључан допринос за успех часописа и даље унапређење правне мисли у нашој заједници.

Објављивање Првог броја је планирано у септембру 2024. године, а за све заинтересоване биће доступан у дигиталнном формату, као и у штампаном издању. Уређивачки одбор часописа је за квалитет објављиваног садржаја у часопису именовао стручни тим.

За главног и одговорног уредника Управни одбор изабрао је др Олгу Тешовић, која је научна сарадница Института за криминолошка и социолошка истраживања. Заменица главног и одговорног уредника је Јелена Јанковић, судија Основног суда у Крагујевцу, док су за чланове изабрани Ана Лукић Видојковић, судија Апелационог суда у Нишу, Ивана Миловановић, судија Вишег суда у Нишу, др Марко Кнежевић ванредни професор Правног Факултета у Новом Саду и Милица Колаковић, виша научна сарадница Института за криминолошка и социолошка истраживања. Уређивачки одбор бира се на период од три године, са могућношћу поновног избора. Чланови Уређивачког одбора могу бити чланови Удружења, дипломирани правници запослени на универзитету и/или у научно-истраживачкој установи. Главни и одговорни уредник представља часопис, стара се о редовном излажењу часописа, промоцији и обезбеђивању потребних услова за рад Уређивачког одбора.

ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ