Округли сто на тему "Суђење на даљину", Ниш 2021.

Седница УО - Стратешко планирање на Јастрепцу 2021.

Округли сто "Правосуђе на простору западног Балкана - Изазови и перспективе" на Јастрепцу 2021.

Округли сто о материјалном положају судија, Београд 2019.

Завршетак пројекта „Анализа спорова мале вредности“ у Београду 2019.

Седница управног одбора Форума судија Србије, 2018.

Округли сто "Анализа спорова мале вредности", 2019.

„Претходно испитивање тужбе и припремно рочиште“ у Београду 2019.

"Анализа спорова мале вредности" на Палићу 2019.

Представљање приручника за примену ЗПП у Београду

"Судијски дани 2017." у Врњачкој Бањи

"Судијски дани 2016." у Врњачкој Бањи

Форум судија Србије