Управни одбор је извршни орган удружења који се стара о извршењу циљева удружења. Чланове Управног одбора бира скупштина. Управни одбор из својих редова бира председника управног одбора који је заступник удружења. Такође, управни одбор бира из својих редова и заменика председника управног одбора који у одсуству замењује председника.

Чланови управног одбора су судије:

Небојша Ђуричић, Председник Управног одбора,

Тања Павловић Недељковић, заменик Председника Управног одбора

Драгана Марчетић, члан Управног одбора

Ивана Миловановић, члан Управног одбора

Олга Тешовић, члан Управног одбора

ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ