Форум судија Србије сачинио је коментар на радни текст амандмана на Устав Републике Србије

Ustav slika

Коментар на радни текст амандмана на Устав можете преузети на адреси: http://forumsudija.org.rs/download.html?file=12

У наредном периоду настојаћемо да дамо свој допринос у процесу Уставних промена у циљу јачања независности, стручности и ефикасности судства.

 

ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ