• PROJEKAT „ALTERNATIVNE KRIVIČNE SANKCIJE U SUDSKOJ PRAKSI“
  • FORUM SUDIJA SRBIJE
    Saznajte više o našem udruženju
  • M E D I J A C I J A
    Saznajte šta je to medijacija
  • ZAŠTITA SUDIJA OD NE PRIMERENOG UTICAJA
    Predlog za izmenu člana 29. Zakona o sudijama

 

Forum sudija Srbije predstavlja nevladino, neprofitno strukovno udruženje, osnovano 02 avgusta 2015. godine, sa ciljem jačanja integriteta i nezavisnosti sudija, promovisanja sudijske funkcije, jačanju ugleda suda, poboljšanja materijalnnog položaja sudija, stručnog usavršavanja i saradnje.

 

 

Otvorena vrata pravosuđa na temu "Koliko traje suđenje u prekršajnim postupcima i šta je važno da znaju stranke u tim postupcima?"

Tematska „Otvorena vrata pravosuđa“ u saradnji sa Prekršajnim sudom u Novom Sadu održana su 24.06.2021. godine u onlajn formatu. Tema ovog događaja bila je „Koliko traje suđenje u prekršajnim postupcima ...

Detaljnije

Blagovremen izbor sudija - predlog izmena normativnog okvira

Sudstvo u Republici Srbiji suočava se brojnim kadrovskim problemima među kojima se, naročito, izdvajaju starosna struktura nosilaca sudijske funkcije i nepopunjenost svih sudijskih mesta.

Detaljnije

Izveštaj o praćenju stanja u pravosuđu za 2020. godinu

Predmet ovog Izveštaja je analiza stanja u pravosuđu Srbije, prema važećem pravnom okviru, u datom institucionalnom okruženju i stvarnim okolnostima koje bitno utiču na ostvarivanje i zaštitu prava građana u ...

Detaljnije

Pravo na život i prekršajna evidencija

Na sajtu Otvorena vrata pravosuđa možete pogledati blog kolege Dušana Dakića, sudije Osnovnog suda u Novom Sadu i člana Foruma sudija Srbije

Detaljnije

Diskriminacija – šta je to?

Na sajtu Otvorena vrata pravosuđa možete pogledati blog koleginice Ljiljane Marjanović Andrić, sudije Osnovnog suda u Nišu i člana Foruma sudija Srbije

Detaljnije

Komentar na Nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o zabrani diskriminacije

Forum sudija Srbije smatra da svaki građanin Republike Srbije ima podjednaka prava zajemčena Ustavom. Sva ta prava su temelj jedne demokratske države i društva i samo uz njihovo poštovanje mi ...

Detaljnije

IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI

Najnovije vesti

Najnovija dešavanja Foruma sudija Srbije