• PREDLOG ZA POBOLjŠANjE MATERIJALNOG POLOŽAJA SUDIJA
  • PROJEKAT „ALTERNATIVNE KRIVIČNE SANKCIJE U SUDSKOJ PRAKSI“
  • FORUM SUDIJA SRBIJE
    Saznajte više o našem udruženju
  • M E D I J A C I J A
    Saznajte šta je to medijacija
  • VEBINAR: SUĐENjE NA DALjINU - PRAVNI OKVIR I PRAKSA

 

Forum sudija Srbije predstavlja nevladino, neprofitno strukovno udruženje, osnovano 02 avgusta 2015. godine, sa ciljem jačanja integriteta i nezavisnosti sudija, promovisanja sudijske funkcije, jačanju ugleda suda, poboljšanja materijalnnog položaja sudija, stručnog usavršavanja i saradnje.

 

 

Poziv na obuku medijatora u organizaciji Forum sudija Srbije i Medijacija Centar Sombor

Forum sudija Srbije i Medijacija Centar Sombor vas pozivaju na obuku iz oblasti medijacije. Obuka ima za cilj da unapredi i osveži osnovna znanja medijatora koji su prošli osnovnu obuku.
...

Detaljnije

Otvorena vrata pravosuđa na temu „Pravo na besplatnu pravnu pomoć“

U okviru projekta Otvorena vrata pravosuđa dana 10. novembra 2022. godine održan je onlajn panel na temu „Pravo na besplatnu pravnu pomoć“. Milica Jovanović, polaznica Pravosudne Akademije i član Foruma ...

Detaljnije

Okrugli sto pod nazivom "Novi pravosudni zakoni u interesu svih građana - izazovi i rešenja" održan u Beogradu

Okrugli sto, pod nazivom "Novi pravosudni zakoni u interesu svih građana - izazovi i rešenja" održan je u hotelu "Metropol Palace", dana 8. novembra 2022. godine od strane Udruženje sudija ...

Detaljnije

Drugo stručno-pravosudno savetovanje pod nazivom „DANI FORUMA" održano je u Pirotu

Održano je drugo stručno-pravosudno savetovanje pod nazivom „DANI FORUMA“ uz podršku zajedničkog projekta Evropske unije i Saveta Evrope “Podrška reformi pravosuđa u Srbiji”. Na otvaranju savetovanja prisutnima su se obratili ...

Detaljnije

Poziv na seminar "Osnovna obuka medijatora" u Kruševcu od 13. do 18. oktobra 2022. godine

Program obuke obuhvata teme kao što su: pojam medijacije, načela medijacije, faze medijacije, veštine aktivnog slušanja, veštine identifikovanja tačaka konflikta, veština pregovaranja… i niz praktičnih vežbi.

Detaljnije

Poziv na seminar "Greške u medicini i medicinsko veštačenje - pravni aspekti"

Teme seminara biće: osnovi i vrste odgovornosti zbog greške u medicini, "stručna greška" i "greška u obaveštavanju", tok postupka od tužbe do pravnosnažne odluke, pravilno postavljanje zadatka veštaku i primeri ...

Detaljnije

IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI

Najnovije vesti

Najnovija dešavanja Foruma sudija Srbije