Komentari i predlozi Foruma sudija Srbije na nacrt Zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika

Forum sudija Srbije objavio je komentare i predloge na nacrt Zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika, koji je objavljen na sajtu Ministarstva pravde dana 19.04.2019. godine.


Dvodnevni seminar pod nazivom “Prethodno ispitivanje tužbe i pripremno ročište” održan u Nišu

Pravosudna akademija je u saradnji sa Forumom Sudija Srbije 4. i 5. aprila 2019. godine, u Nišu, organizovala je dvodnevni seminar pod nazivom „Prethodno ispitivanje tužbe i pripremno ročište“. Seminaru su prisustvovale sudije sa teritorije kragujevačke apelacije koje imaju do tri godine sudijskog iskustva.


Forum sudija Srbije izdao saopšenje za javnost povodom blokade zgrade Vrhovnog Kasacionog suda, Privrednog Apelacionog suda, Upravnog suda i Apelacionog suda u Beogradu

Forum sudija Srbije oštro protestvuje povodom događaja koji su se odigrali dana 25.03.2019. godine u periodu od 14.00 do 16.30 časova ispred zgrade Vrhovnog Kasacionog suda, Privrednog Apelacionog suda, Upravnog suda i Apelacionog suda u Beogradu.


Dvodnevni seminar pod nazivom “Prethodno ispitivanje tužbe i pripremno ročište” održan u Kragujevcu

Pravosudna akademija je u saradnji sa Forumom Sudija Srbije 15. i 16. marta 2019. godine, u Kragujevcu, organizovala je dvodnevni seminar pod nazivom „Prethodno ispitivanje tužbe i pripremno ročište“. Seminaru su prisustvovale sudije sa teritorije kragujevačke apelacije koje imaju do tri godine sudijskog iskustva.


Komentar Foruma sudija Srbije na nacrt Nacionalne strategije reforme pravosuđa za period 2019-2024. godine

Ministarstvo pravde objavilo je Radni tekst NACIONALNE STRATEGIJE REFORME PRAVOSUĐA za period 2019-2024. godine, i formiralo je radnu grupu za izradu ovog dokumenta, a takođe objavilo je i predlog revidiranog Akcionog plana za poglavlje 23.

Forum sudija Srbije želi da da svoj doprinos u izradi oba ova veoma važna dokumenta. Predstojeće Ustavne izmene vidimo kao šansu da se ojača nezavisnost sudstva, uspostavi sistem predlaganja, izbora i napredovanja sudija zasnovan na zaslugama, dodatno urediti disciplinska odgovornost sudija i obezbedi poštovanje etičkog kodeksa.


Predstavljanje Foruma sudija Srbije i priručnika za primenu ZPP u Osnovnom sudu u Novom Pazaru

Forum sudija Srbije je organizovao predstavljanje i podelu primeraka Priručnika za primenu Zakona o parničnom postupku, novoizabranim sudijama Osnovnog suda u Novom Pazaru.


IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI