Forum sudija Srbije učestvuje u projektu „Otvorena vrata pravosuđa“, koji je podržan od strane USAID-a

Cilj projekta je jačanje poverenja građana u rad pravosudnih institucija u Republici Srbiji kroz poboljšanje komunikacije između građana i pravosuđa. Projekat realizuje koalicija koju čine 12 organizacija koje se bave ljudskim pravima i razvojem demokratije, kao i strukovna udruženja pravosuđa.


Dvodnevni seminar na temu “Ročište za glavnu raspravu i izvođenje dokaza” održan u Kragujevcu

U okviru redovnog programa stalne obuke, Pravosudne akademija u saradnji sa Forumom sudija Srbije je 14. i 15. decembra u Kragujevcu organizovala dvodnevni seminar, za sudije i sudijske pomoćnike osnovnih sudova sa teritorije kragujevačke apelacije.


Dvodnevni seminar pod nazivom „Ročište za glavnu raspravu i izvođenje dokaza“ organizovan je u Nišu

Pravosudna akademija, u saradnji sa Forumom sudija Srbije je 7. i 8. decembra, organizovala dvodnevni seminar za sudije i sudijske pomoćnike osnovnih sudova sa teritorije niške apelacije.


Pokrenut projekat analize sporova male vrednosti

Forum sudija Srbije uz podršku USAID Projekta vladavine prava u periodu od decembra 2018. godine do oktobra 2019. godine sprovešće istraživanje sporova male vrednosti u sudovima opšte nadležnosti.


Predlog izmena Zakona o parničnom postupku

Ministarstvo pravde je aprila 2017. godine formiralo Radnu grupu za izradu radnog teksta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku. Imajući u vidu da Postupak izmena i dopuna Zakona o parničnom postupku nije okončan Forum sudija Srbije dostavio Ministarstvu pravde predlog izmena i dopuna ZPP- a.


Dvodnevni seminar na temu “Prethodno ispitivanje tužbe i pripremno ročište” održan u Novom Sadu

Pravosudna akademija Republike Srbije je, u saradnji sa Forumom sudija Srbije, organizovala obuku na temu “Prethodno ispitivanje tužbe i pripremno ročište” – građanska materija. Obuka je održana u zgradi Apelacionog suda Novi Sad od 02-03. novembra 2018. godine.


IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI