Okrugli sto na temu "Kako obezbediti efikasnost i pravičnost u izvršnom postupku" održan u Zrenjaninu

Forum sudija Srbije i Centar za pravosudna istraživanja CEPRIS u okviru projekta Otvorena vrata pravosuđa su dana 05. decembra 2019. godine u saradnji sa Vrhovnim kasacionim sudom i Osnovnim sudom u Zrenjaninu organizovali okrugli sto na temu "Kako obezbediti efikasnost i pravičnost u izvršnom postupku". Učesnici okruglog stola putem ovih tematskih otvorenih vrata otvorili su diskusiju sa građanima o načinu rada njihovih sudova. Temu razgovora i značaj organizovanja ovog okruglog stola predstavili su predstavnici pravosuđa, među kojima su bili advokati, sudije izvršnog odeljenja, sudije privrednog i višeg suda.


Uspešno okončan projekat „Analiza sporova male vrednosti“

Forum sudija Srbije je dana 28 oktobra 2019. godine u obeležio završetak projekta „Analiza sporova male vrednosti“ koji je sproveden uz podršku USAID – ovog Projekta vladavina prava. Kao rezultat projekta formirane su smernice za sudije, preporuke za sudove i druge institucije, predloge za izmenu programa za automatcko vođenje predmeta u sudovima, kao i predlog za izmenu Zakona o parničnom postupku.


Okrugli sto o materijalnom položaju sudija

Forum sudija Srbije je dana 23. oktobra 2019. godine organizovao okrugli sto radi poboljšanja materijalno pravnog položaja sudija u Srbiji. Učesnici okruglog stola ukazali na problematiku materijalno pravnog položaja sudstva u Srbiji, stavove sudova i dileme koje se javljaju kao primarne tačke za poboljšanje položaja sudija u Srbiji.


Dvodnevni seminar pod nazivom “Ročište za glavnu raspravu i izvođenje dokaza” održan u Nišu

U okviru svog redovnog programa stalne obuke, Pravosudna akademija organizovala je dvodnevni seminar 24. i 25. oktobra 2019. godine u Nišu na temu: „Ročište za glavnu raspravu i izvođenje dokaza“, kao svojevrstan nastavak seminara „Prethodno ispitivanje tužbe i pripremno ročište“. Ovaj dvodnevni seminar održan je u sali Pravosudne akademije u Nišu za sudije i sudijske pomoćnike osnovnih sudova sa teritorije niške apelacije kao i korisnike početne obuke Pravosudne akademije.


Dvodnevni seminar pod nazivom “Ročište za glavnu raspravu i izvođenje dokaza” održan u Beogradu

Pravosudna akademija u saradnji sa Forumom sudija Srbije je, 16. i 17. oktobra 2019. godine u prostorijama Pravosudne akademije u Beogradu, realizovala dvodnevni seminar za sudije sa do 3 godine sudijskog staža na temu "Ročište za glavnu raspravu i izvođenje dokaza".


Otvorena vrata pravosuđa u Kraljevu

U okviru projekta „Otvorena vrata pravosuđa“, u Kraljevu su dana 19.09.2019. godine održana tematska otvorena vrata na temu „Zašto suđenja dugo traju“.


IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI