У оквиру пројекта "Постигни договор, реши спор" сачињена је монографија "Медијација у суду”. 

 

За успешно упућивање странака на поступка медијације потребно је да се судије упознају са предностима и својствима овог поступка, да стекну знања како би препознали предмете који су подобни за поступак медијације и пружили странама потребне информације које се односе на последице покретања поступка медијације на судски поступак и информације о могућим начинима окончања поступка.


Важну улогу у упућивању страна на медијацију има организована Инфо-служба за подршку алтернативним начинима решавања спорова. Начин рада и улога Инфо-службе уређује се програмом медијације у суду. Други део монографије посвећен је креирању и спровођењу програма медијације.

 

Аутори монографије су Небојша Ђуричић, судија Вишег суда у Београду и Мина Вулић полазница почетне обуке Правосудне Академије, рецензент је била Весна Филиповић, судија Апелационог суда у Бегораду.

 

Саставни део монографије представљају и обрасци који се налазе у њој као и одлуке, модели и обрасци за које сматрамо да вам могу користити и које можете преузети:

 

Одлуке председника суда:

  • Одлука о оснивању Инфо службе

  • Одлука о начину поступња

 

Материјал за рад Инфо службе

ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ