Forum sudija Srbije pokrenuo je Inicijativu za izmenu Sudskog poslovnika u pogledu načina formiranja veća novoizabranim sudijama. Inicijativu smo uputili Ministarstvu pravde i Vrhovnom kasacionom sudu Srbije.

Logo forum

U proteklih godinu dana anketirali smo novoizabrane sudije po pitanju načina formiranja veća, odnosno dodele predmeta u rad. Razlog za sprovođenje ankete je posledica što je uočeno da međusudovima postoji različita praksa po ovom pitanju. Neujednačeno postupanje prilikom formiranja veća dovodi sudije u neravnopravan položaj. Ukoliko sudije imaju različitu strikturu predneta, njihov rad neće ni moći da bude adekvatno vrednovan.

Razlog za neujednačeno postupanje nalazimo različitom tumačenju odredaba Sudskog poslovnika kao i Jedinstvenog programa rešavanja starih predmeta. Smatramo da je neophodno da se Sudskim poslovnikom konačno, na potpun i precizan način definiše način formiranja veća i raspodela predmeta, kako novoizabranim sudijama tako i onima koji menjaju materiju u kojoj postupaju.

Tekst naše inicijative možete preuzeti na sledećem linku.

 

IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI