МАГАЗИН НА ПРВОМ - Од укупног броја предмета које решавају судије основних судова, процентуално је највише спорова мале вредности

Од укупног броја предмета које решавају судије основних судова, процентуално је највише спорова мале вредности. На основу анализираних 600 спорова те врсте у Србији, Форум судија Србије је закључио да они значајно оптерећују рад судија, те се на пресуду чека дуго, као и да судски трошкови најчешће превазилазе вредност око које се странке споре. Које су предложене измене правилника и закона? Гост је судија Небојша Ђуричић, председник Управног одбора Форума судија Србије.


До 3.000 евра – мали судски спор

За многе грађане то нису мале паре, па границу треба спустити на 900 евра.

Све парничне судије у Србији имају више од половине предмета који се сматрају малим судским споровима, а то су они у којима се тужбени захтев односи на потраживање у новцу које не прелази динарску противвредност од 3.000 евра. У пракси међутим, највећи број таквих спорова не прелази чак ни вредност од 100.000 динара. Није мали број ни такозваних багателних спорова – до 20 евра.


Суштински циљ Закона о спречавању породичног насиља је заборављен

Да се у последњих годину и по дана, од када је на снази нови Закон о спречавању насиља у породици, много радило на хитним мерама које су уведене против насилника, показало је истраживање Форума судија. Међутим, не ради се довољно на заштити саме жртве, те је суштински циљ новог Закона заборављен.


ФОРУМ СУДИЈА ПОЗИВА: Процес измене Устава Србије да буде у духу толеранције; Нека се све стране укључе

Форум судија Србије позвао је све заинтересоване стране да се активно укључе у процес измене Устава Србије, како би био измењен у духу толеранције и демократских принаципа


АПЕЛ ФОРУМА СУДИЈА СРБИЈЕ: Устав реформисати у духу толеранције

Форум судија Србије позвао је данас све заинтересоване стране да се активно укључе у процес измене Устава Србије, како би био измењен у духу толеранције и демократских принаципа, размене мишљења свих заинтересованих учесника и јавности, а у корист свих грађана.


Форум судија представио конструктивне коментаре на амандмане

Форум судија Србије објавио је данас коментаре на амандмане на Устав Србије које је предложило Министарство правде, са конструктивинм предлозима и сугестијама за њихову корекцију.


ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ