Održana konferencija za novinare Foruma sudija Srbije u Media centru u Beogradu

Tema konferencije bile su ustavne reforme u Republici Srbiji i stanje u pravosuđu (materijalno, kadrovsko, tehničko i dr.) i njihov uticaj na ostvarenje prava građana.


Medijacijom do rešenja sporova u Somboru

U Osnovnom sudu Sombor preduzeti su konkretni koraci i potpisani dokumenti kojim će startovati Info služba za medijaciju u rešavanju sporova. Ovo će doprineti bržem i efikasnijem rešavanju procesa, ali i doprineti rastrećenju rada sudija.


Novi sastavi VSS-a i DVT-a tek 2023.

Sve dok se ne donese novi set pravosudnih zakona, sudije i predsednike sudova će i dalje birati Narodna skupština, koja je sada raspuštena.


Fantomske firme na lažnim adresama

Poznata situacija, u komšiluku je registrovana kompanija, a imate utisak da nikada niste sreli bilo koga kome je ta kompanija poznata ili za nju radi?


Sudijama povećati plate i penzije: Forum sudija Srbije predlaže izmenu zakonskih propisa

Posle usvajanja izmene Ustava očekuje se usklađivanje seta pravosudnih zakona sa novim ustavnim odredbama. U tom kontekstu, Forum sudija Srbije podseća da su materijalni položaj sudija i uslovi rada, prema domaćim propisima, ali i međunarodnim konvencijama, garancija nezavisnosti sudstva kao grane vlasti. Oni daju i konkretne predloge za povećanje plata i penzija, budući da dugogodišnje sudije osnovnih sudova imaju penzije manje od prosečne zarade u Republici.


Presuda bez održavanja ročišta u sporu male vrednosti

Zakon o parničnom postupku kroz predmetnu normu daje koristan instrument za ubrzanje postupka i rasterećenje sudova u sporovima male vrednosti, što dalje vodi do olakšanog pristupa pravdi za građane, naročito ako se ima u vidu da tzv. maličnjaci predstavljaju najbrojniju vrstu sporova koji se vode pred domaćim sudovima


IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI