Na sajtu Otvorena vrata pravosuđa tekst je napisao Dušan Dakić, sudija Osnovnog suda u Novom Sadu, član Foruma sudija Srbije i master prava Univerziteta u Glazgovu.

Viktimizacija po drugom pravnom osnovu

Insistiranje na imovinsko pravnom zahtevu, odnosno da ga oštećeni podnese u krivičnom postupku, kao uslovu za primenu zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku Republike Srbije, samo potvrđuje neravnopravan položaj žrtve zločina sa oštećenim krivičnim delom, jer po pravilu, žrtva nije zainteresovana za naknadu štete nego za ishod krivičnog postupka, ali bez postavljenog imovinsko pravnog zahteva neće moći da zahteva ubrzanje postupka.

Ceo tekst možete pročitati na sledećem linku:

https://www.otvorenavratapravosudja.rs/teme/krivicno-pravo/viktimizacija-po-drugom-pravnom-osnovu?fbclid=IwAR3ywjfHYlGbIV9TqxEPldEqtoIRNFgHUbsgT5iVIJtZTugoZUjKmfGqbbI

IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI