Na sajtu Otvorena vrata pravosuđa tekst je napisala Ivana Milovanović, sudija Osnovnog suda u Nišu i članica Upravnog odbora Foruma sudija Srbije.

Zaštita oštećenog od sekundarne viktimizacije u kr

Zaštita svedoka u krivičnom postupku nije prioritet državnih organa, već je uloga oštećenog svedena uglavnom na ispitivanje u svojstvu svedoka. 
Smatramo da je potrebno raditi na izmeni ovakve prakse jer to očigledno dovodi do brojnih negativnih posledica. 
Stoga određivanje individualnih mera zaštite oštećenih treba da bude pravilo u svakom krivičnom postupku, a posebno u slučajevima posebno osetljivih oštećenih.

Ceo tekst možete pročitati na sledećem linku:

https://www.otvorenavratapravosudja.rs/teme/krivicno-pravo/zastita-ostecenog-od-sekundarne-viktimizacije-u%C2%A0krivicnom-postupku?fbclid=IwAR12dnn8ym1firuIFQPSUUeMrui3Hl3upr7TBL8C4rvm3eWVGfuTjokSZZQ

IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI