U saradnji sa advokatom Nenadom Cvjetićaninom, licenciranim medijatorom, koji ima veliko iskustvo u zastupanju trgovačkih društava, Forum sudija Srbije organizuje celodnevni seminar u onlajn formatu 20. juna 2023. godine, na kome ćete saznati sve najvažnije informacije o vansudskom rešavanju sporova, sa posebnim akcentom stavljenim na rešavanje potrošačkih sporova. Forum sudija Srbije predstavlja organizaciju koja je od strane Ministarstva pravde registrovana za sprovođenje Osnovne obuke medijatora. Forum sudija Srbije okuplja sudije, koje se pored svog osnovnog poziva bave i medijacijom kao alternativnim načinom rešavanja sporova.

Seminar potrosacki sporovi - najava

Novim Zakon o zaštiti potrošača kojim je po prvi put uvedena obavezna medijacija u potrošačke sporove što je jedinstven slučaj uvođenja obavezne medijacije u pravo RS. Nakon skoro 3 godine od njegovog uvođenja, definisala se i početna praksa u rešavanju ove posebne vrste sporova.

Predavači su: Nebojša Đuričić, sudija Višeg suda u Beogradu i predsednik Upravnog odbora Foruma sudija Srbije i Nenad Cvjetićanin, advokat i medijator.

Datum održavanja : 20 juna 2023. godine od 10:00h do 14:00h - Online preko Teams aplikacije

Prijava se vrši putem mejla: office@forumsudija.org.rs.

Za dodatne informacije možete se informisati na 060 367 86 77.

Kome je namenjen seminar?

Pravnicima zaposlenim u trgovačkim društvima, profesionalnim medijatorima (radi dodatne obuke i specijalizacije za oblast potrošačkog prava), advokatima zainteresovanim za oblast prava potrošača, organizacijama za zaštitu potrošača. Nakon stupanja na snagu novog Zakona o zaštiti potrošača 20.decembra 2021. godine došlo je do povećanja broja postupaka vansudskog rešavanja potrošačkih sporova, jer je učešće u postupku obavezno za trgovce koji odbiju reklamaciju potrošača, dok je postupak za potrošača besplatan. Svakom polazniku će biti izdato uverenje o pohađanju seminara.

Plan rada na seminaru:

TEMA 1: Medijacija kao alternativni način rešavanja sporova

 • medijacija-uvod i osnove
 • razlika između sudskog postupka i postupka medijacije
 • načela medijacije
 • podobni predmeti za medijaciju
 • pravni okvir

- Kafe pauza

TEMA 2: Postupak medijacije

 • medijator
 • uloga stranke, uloga advokata
 • priprema za medijaciju
 • sporazum o pristupanju medijaciji
 • faze medijacije
 • sporazum o okončanju medijacije

TEMA 3: Medijacija u potrošačkim sporovima

 • Analiza novih zakonskih rešenja propisana Zakonom o zaštiti potrošača
 • U kom slučaju je medijacija obavezna za trgovca?
 • Opis toka medijacije i obaveznih vremenskih rokova, uloga nadležnog Ministarstva
 • Tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova i kompetencije
 • Odluke koje tela za medijaciju mogu donositi
 • Da li sporazum o vansudskom rešavanju potrošačkog spora može biti izvršna isprava?
 • Odnos Zakona o vansudskom rešavanju sporova, Zakona o parničnom postupku i Zakona o zaštiti potrošača
 • Primeri potrošačkih sporova iz dosadašnje prakse i saveti za postupanje
 • Uvođenje prekršajnih naloga u potrošačko pravo i njihova efikasnost

- Pitanja i odgovori (diskusija)

Cena seminara: 12.000,00 dinara.
*Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara! Osnovna kotizacija obuhvata: predavanje i sertifikat o pohađanju seminara.

Kako bi bila obezbeđena najbolja interaktivnost učesnika i praktičan pristup temama, broj učesnika je ograničen.

*NAPOMENA: Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 2 dana pre dana održavanja seminara. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do 3 radna dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da ih zameni kolega, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI