• МОНОГРАФИЈА “СУЂЕЊЕ НА ДАЉИНУ - ПРАВНИ ОКВИР И ПРАКСА"
  • ПРОЈЕКАТ „АЛТЕРНАТИВНЕ КРИВИЧНЕ САНКЦИЈЕ У СУДСКОЈ ПРАКСИ“
  • ФОРУМ СУДИЈА СРБИЈЕ
    Сазнајте више о нашем удружењу
  • М Е Д И Ј А Ц И Ј А
    Сазнајте шта је то медијација
  • ЗАШТИТА СУДИЈА ОД НЕ ПРИМЕРЕНОГ УТИЦАЈА
    Предлог за измену члана 29. Закона о судијама

 

Форум судија Србије представља невладино, непрофитно струковно удружење, основано 02 августа 2015. године, са циљем јачања интегритета и независности судија, промовисања судијске функције, јачању угледа суда, побољшања материјалнног положаја судија, стручног усавршавања и сарадње.

 

 

Одржана два семинара на тему "Алтернативне кривичне санкције у судској пракси" у Београду

Настављамо са активностима у оквиру пројекта Алтернативне кривичне санкције у судској пракси. Организована су још два семинара 14. и 15. октобра 2021. године у просторијама Правосудне академије у Београду на ...

Детаљније

Одржан други округли сто „Суђење на даљину”

У четвртак, 16.09.2021. године у Новом Саду одржан је други округли стола на тему „Суђење на даљину” у оквиру истоименог пројекта који је подржан од стране Амбасаде краљевине Холандије. Округли ...

Детаљније

Одржана два семинара на тему "Алтернативне кривичне санкције у судској пракси" у Новом Саду

У оквиру пројекта Алтернативне кривичне санкције у судској пракси који се реализује у оквиру Алумни Грант програма у области Владавине права (Rule of Law) финансираног од стране Амбасаде Сједињених Америчких ...

Детаљније

Одржан округли сто под називом "COVID-19 и функционисање правосуђа"

У организацији Српског удружења за кривичноправну теорију и праксу, Министарства правде Републике Србије, Правосудне академије и Института за криминолошка и социолошка истраживања, дана 09. Септембра, на Златибору је одржан округли ...

Детаљније

Издата монографија “Суђење на даљину – правни оквир и пракса”

У оквиру пројекта Суђење на даљину на коме Форум судија Србије већ више месеци вредно ради уз подршку амбасаде Краљевине Холадније, издата је монографија “Суђење на даљину – правни оквир ...

Детаљније

Одржана прва два семинара на тему "Алтернативне кривичне санкције у судској пракси"

У оквиру пројекта Алтернативне кривичне санкције у судској пракси који се реализује у оквиру у оквиру Алумни Грант програма у области Владавине права (Rule of Law) финансираног од стране Амбасаде ...

Детаљније

ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ

Најновије вести

Најновија дешавања Форума судија Србије