• ПРОЈЕКАТ „АЛТЕРНАТИВНЕ КРИВИЧНЕ САНКЦИЈЕ У СУДСКОЈ ПРАКСИ“
  • ФОРУМ СУДИЈА СРБИЈЕ
    Сазнајте више о нашем удружењу
  • М Е Д И Ј А Ц И Ј А
    Сазнајте шта је то медијација
  • ЗАШТИТА СУДИЈА ОД НЕ ПРИМЕРЕНОГ УТИЦАЈА
    Предлог за измену члана 29. Закона о судијама

 

Форум судија Србије представља невладино, непрофитно струковно удружење, основано 02 августа 2015. године, са циљем јачања интегритета и независности судија, промовисања судијске функције, јачању угледа суда, побољшања материјалнног положаја судија, стручног усавршавања и сарадње.

 

 

Заштита животне средине у грађанском праву

Последњих пар година, загађење ваздуха у градовима Србије постаје тако велико, да смо често у самом врху најзагађенијих друштава у свету.

Детаљније

Предлог измене и допуне Закона о парничном поступку

Предлог измена и допуна које смо сачинили односи се на тридесетак чланова Закона о парничном поступку за које сматрамо да требају да буду измењени, допуњени или обрисани. Предлози се односе ...

Детаљније

Лишење родитељског права – права мера интервенције државе у породични живот појединца

На сајту Отворена врата правосуђа можете погледати блог колегинице Љиљане Марјановић Андрић, судије Основног суда у Нишу и члана Форума судија Србије

Детаљније

О трошковима прекршајног поступка

На сајту Отворена врата правосуђа можете погледати блог колеге Душана Милошевића, судије Прекршајног суда у Крушевцу и члана Форума судија Србије

Детаљније

Трошкови парничног поступка, законска регулатива и пракса

На сајту Отворена врата правосуђа можете погледати блог колегинице Љиљане Марјановић Андрић, судије Oсновног суда у Нишу и члана Форума судија Србије

Детаљније

Отворена врата правосуђа на тему "Како можемо доћи до информација од јавног значаја и када?"

У оквиру пројекта Отворена врата правосуђа дана 11. фебруара 2021. године у организацији Партнера за демократске промене и Форума судија Србије одржана су тематска „Отворена врата“ на тему "Како можемо ...

Детаљније

ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ

Најновије вести

Најновија дешавања Форума судија Србије