• ПРОЈЕКАТ „АЛТЕРНАТИВНЕ КРИВИЧНЕ САНКЦИЈЕ У СУДСКОЈ ПРАКСИ“
  • ФОРУМ СУДИЈА СРБИЈЕ
    Сазнајте више о нашем удружењу
  • М Е Д И Ј А Ц И Ј А
    Сазнајте шта је то медијација
  • ЗАШТИТА СУДИЈА ОД НЕ ПРИМЕРЕНОГ УТИЦАЈА
    Предлог за измену члана 29. Закона о судијама

 

Форум судија Србије представља невладино, непрофитно струковно удружење, основано 02 августа 2015. године, са циљем јачања интегритета и независности судија, промовисања судијске функције, јачању угледа суда, побољшања материјалнног положаја судија, стручног усавршавања и сарадње.

 

 

Одржан округли сто под називом "COVID-19 и функционисање правосуђа"

У организацији Српског удружења за кривичноправну теорију и праксу, Министарства правде Републике Србије, Правосудне академије и Института за криминолошка и социолошка истраживања, дана 09. Септембра, на Златибору је одржан округли ...

Детаљније

Издата монографија “Суђење на даљину – правни оквир и пракса”

У оквиру пројекта Суђење на даљину на коме Форум судија Србије већ више месеци вредно ради уз подршку амбасаде Краљевине Холадније, издата је монографија “Суђење на даљину – правни оквир ...

Детаљније

Одржана прва два семинара на тему "Алтернативне кривичне санкције у судској пракси"

У оквиру пројекта Алтернативне кривичне санкције у судској пракси који се реализује у оквиру у оквиру Алумни Грант програма у области Владавине права (Rule of Law) финансираног од стране Амбасаде ...

Детаљније

Одржан први округли сто „суђење на даљину”

У четвртак, 02.09.2021. године у сали хотела New city у Нишу, одржан је први од укупно 4 округла стола на тему „Суђење на даљину” у оквиру истоименог пројекта који је ...

Детаљније

Округли сто Правосуђе на простору западног Балкана - ИЗАЗОВИ И ПЕРСПЕКТИВЕ

Форум судија Србије одржао је дана 28. августа на Јастрепцу први регионални округли сто под називом „Правосуђе на простору западног Балкана - Изазови и перспективе“ који је окупио релевантне панелисте ...

Детаљније

Потписан Споразум о сарадњи са Институтом за криминолошка и социолошка истраживања

У среду 25.8.2021. године, потписан је Споразум о сарадњи између Института за криминолошка и социолошка истраживања и Форума судија Србије. Очекују нас заједничке активности у области издаваштва, организације научних и ...

Детаљније

ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ

Најновије вести

Најновија дешавања Форума судија Србије