• ПРОЈЕКАТ „АЛТЕРНАТИВНЕ КРИВИЧНЕ САНКЦИЈЕ У СУДСКОЈ ПРАКСИ“
  • ФОРУМ СУДИЈА СРБИЈЕ
    Сазнајте више о нашем удружењу
  • М Е Д И Ј А Ц И Ј А
    Сазнајте шта је то медијација
  • ЗАШТИТА СУДИЈА ОД НЕ ПРИМЕРЕНОГ УТИЦАЈА
    Предлог за измену члана 29. Закона о судијама

 

Форум судија Србије представља невладино, непрофитно струковно удружење, основано 02 августа 2015. године, са циљем јачања интегритета и независности судија, промовисања судијске функције, јачању угледа суда, побољшања материјалнног положаја судија, стручног усавршавања и сарадње.

 

 

Нова функција правосуђа за јачи правни систем

На сајту Отворена врата правосуђа можете погледати блог колегинице др Сања Стргар, судије Прекршајног суда у Новом Саду и члана Форума судија Србије

Детаљније

Прилози за еволуцију прекршајног права у Републици Србији

На сајту Отворена врата правосуђа можете погледати блог колеге Душана Милошевића, судије Прекршајног суда у Крушевцу, докторанда Правног факултета Универзитета у Београду и члана Форума судија Србије

Детаљније

Начело јавности у кривичном поступку током трајања ванредног стања и епидемије заразних болести изазване вирусом Covid 19 у Републици Србији

На сајту Отворена врата правосуђа можете погледати блог колеге Душана Дакића, судије Основног суда у Новом Саду, члана Форума судија Србије и постдипломца Правног факултета Универзитета у Глазгову

Детаљније

Правосудна академија у предстојећој промени Устава Републике Србије

На сајту Отворена врата правосуђа можете погледати блог колеге Душана Милошевића, судије Прекршајног суда у Крушевцу, докторанда Правног факултета Универзитета у Београду и члана Форума судија Србије

Детаљније

Вештачење у прекршајном поступку - корак ка истини

На сајту Отворена врата правосуђа можете погледати блог колегинице др Сања Стргар, судије Прекршајног суда у Новом Саду и члана Форума судија Србије

Детаљније

Пројекат „Онлине суђење – предности суђења на даљину“

Форум судија Србије започео је реализацију пројекта „Онлине суђење – предности суђења на даљину“, уз подршку Фонда за регионално партнерство Краљевине Холандије (НФРП-МАТРА). Пројекат ће бити спровођен од стране чланова ...

Детаљније

ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ

Најновије вести

Најновија дешавања Форума судија Србије