• ПРЕДЛОГ ЗА ПОБОЉШАЊЕ МАТЕРИЈАЛНОГ ПОЛОЖАЈА СУДИЈА
  • ПРОЈЕКАТ „АЛТЕРНАТИВНЕ КРИВИЧНЕ САНКЦИЈЕ У СУДСКОЈ ПРАКСИ“
  • ФОРУМ СУДИЈА СРБИЈЕ
    Сазнајте више о нашем удружењу
  • М Е Д И Ј А Ц И Ј А
    Сазнајте шта је то медијација
  • ВЕБИНАР: СУЂЕЊЕ НА ДАЉИНУ - ПРАВНИ ОКВИР И ПРАКСА

 

Форум судија Србије представља невладино, непрофитно струковно удружење, основано 02 августа 2015. године, са циљем јачања интегритета и независности судија, промовисања судијске функције, јачању угледа суда, побољшања материјалнног положаја судија, стручног усавршавања и сарадње.

 

 

Позив на семинар "Основна обука медијатора" у Крушевцу од 13. до 18. октобра 2022. године

Програм обуке обухвата теме као што су: појам медијације, начела медијације, фазе медијације, вештине активног слушања, вештине идентификовања тачака конфликта, вештина преговарања… и низ практичних вежби.

Детаљније

Позив на семинар "Грешке у медицини и медицинско вештачење - правни аспекти"

Теме семинара биће: основи и врсте одговорности због грешке у медицини, "стручна грешка" и "грешка у обавештавању", ток поступка од тужбе до правноснажне одлуке, правилно постављање задатка вештаку и примери ...

Детаљније

Одржана конференција за новинаре Форума судија Србије у Media centru у Београду

Тема конференције биле су уставне реформе у Републици Србији и стање у правосуђу (материјално, кадровско, техничко и др.) и њихов утицај на остварење права грађана.

Детаљније

Трећи дан регионалног округлог стола на Јастрепцу

Трећег дана Регионалног саветовања на Јастрепцу тема је била “Еволуција или револуција Кривичног законодавства у Републици Северна Македонија и Републици Србији”, модератор је била Ивана Миловановић, судија Основног суда у ...

Детаљније

Други дан регионалног округлог стола на Јастрепцу

Други дан, први панел Регионалног округлог стола на Јастрепцу отворио је као модератор Дејан Петковић судија Основног суда у Сомбору. Овај панел био је посвећен актуелним темама грађанске материје, у ...

Детаљније

Отворен регионални округли сто на Јастрепцу у организацији Форума судија Србије

Регионални округли сто "Правосуђе на простору Западног Балкана - (Р)еволуција судских поступака" отворен је 26.05.2022. год. на Јастрепцу у организацији Форума судија Србије.

Детаљније

ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ

Најновије вести

Најновија дешавања Форума судија Србије