• ПРЕДЛОГ ЗА ПОБОЉШАЊЕ МАТЕРИЈАЛНОГ ПОЛОЖАЈА СУДИЈА
  • ПРОЈЕКАТ „АЛТЕРНАТИВНЕ КРИВИЧНЕ САНКЦИЈЕ У СУДСКОЈ ПРАКСИ“
  • ФОРУМ СУДИЈА СРБИЈЕ
    Сазнајте више о нашем удружењу
  • М Е Д И Ј А Ц И Ј А
    Сазнајте шта је то медијација
  • ВЕБИНАР: СУЂЕЊЕ НА ДАЉИНУ - ПРАВНИ ОКВИР И ПРАКСА

 

Форум судија Србије представља невладино, непрофитно струковно удружење, основано 02 августа 2015. године, са циљем јачања интегритета и независности судија, промовисања судијске функције, јачању угледа суда, побољшања материјалнног положаја судија, стручног усавршавања и сарадње.

 

 

Није тешко бити у праву - медијација у потрошачким споровима

На сајту Отворена врата правосуђа текст је написао Немања Рилке, судијски помоћник у Основном суду у Сомбору и члан Форума судија Србије.

Детаљније

Откуд сада треба да платим и судске таксе?

На сајту Отворена врата правосуђа текст је написала Ана Бурић, судија Основног суда у Новом Саду и члан Форума судија Србије.

Детаљније

Желим да дам отказ, која су моја права?

На сајту Отворена врата правосуђа текст је написала Јелена Јанковић, судија Основног суда у Крагујевцу, председник Одељења за радне спорове и члан Форума судија Србије.

Детаљније

Стручно усавршавање медијатора одржано у Сомбору

Настављамо активности у оквиру пројекта Постигни договор, реши спор.

Детаљније

Позив на основну обуку медијатора у Крушевцу

Програм обуке обухвата теме као што су: појам медијације, начела медијације, фазе медијације, вештине активног слушања, вештине идентификовања тачака конфликта, вештина преговарања… и низ практичних вежби.

Детаљније

Позив на основну обуку медијатора у Београду

Програм обуке обухвата теме као што су: појам медијације, начела медијације, фазе медијације, вештине активног слушања, вештине идентификовања тачака конфликта, вештина преговарања… и низ практичних вежби.

Детаљније

ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ

Најновије вести

Најновија дешавања Форума судија Србије