• ПРОЈЕКАТ „АЛТЕРНАТИВНЕ КРИВИЧНЕ САНКЦИЈЕ У СУДСКОЈ ПРАКСИ“
  • ФОРУМ СУДИЈА СРБИЈЕ
    Сазнајте више о нашем удружењу
  • М Е Д И Ј А Ц И Ј А
    Сазнајте шта је то медијација
  • ЗАШТИТА СУДИЈА ОД НЕ ПРИМЕРЕНОГ УТИЦАЈА
    Предлог за измену члана 29. Закона о судијама

 

Форум судија Србије представља невладино, непрофитно струковно удружење, основано 02 августа 2015. године, са циљем јачања интегритета и независности судија, промовисања судијске функције, јачању угледа суда, побољшања материјалнног положаја судија, стручног усавршавања и сарадње.

 

 

Трошкови парничног поступка, законска регулатива и пракса

На сајту Отворена врата правосуђа можете погледати блог колегинице Љиљане Марјановић Андрић, судије Oсновног суда у Нишу и члана Форума судија Србије

Детаљније

Отворена врата правосуђа на тему "Како можемо доћи до информација од јавног значаја и када?"

У оквиру пројекта Отворена врата правосуђа дана 11. фебруара 2021. године у организацији Партнера за демократске промене и Форума судија Србије одржана су тематска „Отворена врата“ на тему "Како можемо ...

Детаљније

Протеривање неурачунљивог странца из Републике Србије

На сајту Отворена врата правосуђа можете погледати блог колеге Душана Дакића, судије Основног суда у Новом Саду и члана Форума судија Србије

Детаљније

Отворена врата правосуђа на тему "Застарелост потраживања – шта грађани треба да знају?"

У оквиру пројекта Отворена врата правосуђа дана 26. јануара 2021. године у организацији Београдског центра за људска права и Форума судија Србије одржана су тематска „Отворена врата“ на тему „Застарелост ...

Детаљније

Нова функција правосуђа за јачи правни систем

На сајту Отворена врата правосуђа можете погледати блог колегинице др Сања Стргар, судије Прекршајног суда у Новом Саду и члана Форума судија Србије

Детаљније

Прилози за еволуцију прекршајног права у Републици Србији

На сајту Отворена врата правосуђа можете погледати блог колеге Душана Милошевића, судије Прекршајног суда у Крушевцу, докторанда Правног факултета Универзитета у Београду и члана Форума судија Србије

Детаљније

ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ

Најновије вести

Најновија дешавања Форума судија Србије