• PREDLOG ZA POBOLjŠANjE MATERIJALNOG POLOŽAJA SUDIJA
  • PROJEKAT „ALTERNATIVNE KRIVIČNE SANKCIJE U SUDSKOJ PRAKSI“
  • FORUM SUDIJA SRBIJE
    Saznajte više o našem udruženju
  • M E D I J A C I J A
    Saznajte šta je to medijacija
  • VEBINAR: SUĐENjE NA DALjINU - PRAVNI OKVIR I PRAKSA

 

Forum sudija Srbije predstavlja nevladino, neprofitno strukovno udruženje, osnovano 02 avgusta 2015. godine, sa ciljem jačanja integriteta i nezavisnosti sudija, promovisanja sudijske funkcije, jačanju ugleda suda, poboljšanja materijalnnog položaja sudija, stručnog usavršavanja i saradnje.

 

 

Pritvor u krivičnom postupku po privatnoj krivičnoj tužbi

Na sajtu Otvorena vrata pravosuđa možete pogledati blog kolege Dušana Dakića, sudije Osnovnog suda u Novom Sadu i člana Foruma sudija Srbije.

Detaljnije

Dvodnevna obuka "Trening trenera" održana u Paraćinu

Forum sudija Srbije je za svoje članove organizovao dvodnevnu obuku dana 11. i 12. aprila. Obuka, “Trening trenera” je organizovana kako bi sudije i polaznici početne obuje imali mogućnost da ...

Detaljnije

Sporazum o priznanju prekršaja - prednosti i dileme

Na sajtu Otvorena vrata pravosuđa možete pogledati blog dr Sanja Strgar, sudije Prekršajnog suda u Novom Sadu i člana Foruma sudija Srbije

Detaljnije

Otvorena vrata pravosuđa na temu „Fantomske firme na lažnim adresama“

U okviru projekta Otvorena vrata pravosuđa dana 16. marta 2022. godine u organizaciji Foruma sudija Srbije i Udruženja tužilaca Srbije održana su tematska „Otvorena vrata“ na temu „Fantomske firme na ...

Detaljnije

Prekršajno-pravni osvrt na nepostupanje po zahtevu za pristup informacijama od javnog značaja

Na sajtu Otvorena vrata pravosuđa možete pogledati blog kolege Dušana Miloševića, sudije Prekršajnog suda u Kruševcu i člana Foruma sudija Srbije.

Detaljnije

Potpisan protokol o saradnji između Foruma sudija Srbije i Osnovnog suda u Somboru u okviru projekta “Reši spor - postigni dogovor”

U okviru projekta “Reši spor-postigni dogovor” dana 25.03.2022. godine potpisan je protokol o saradnji između Foruma sudija Srbije i Osnovnog suda u Somboru. Protokol su potpisali predsednica Osnovnog suda u ...

Detaljnije

IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI

Najnovije vesti

Najnovija dešavanja Foruma sudija Srbije