• PREDLOG ZA POBOLjŠANjE MATERIJALNOG POLOŽAJA SUDIJA
  • PROJEKAT „ALTERNATIVNE KRIVIČNE SANKCIJE U SUDSKOJ PRAKSI“
  • FORUM SUDIJA SRBIJE
    Saznajte više o našem udruženju
  • M E D I J A C I J A
    Saznajte šta je to medijacija
  • VEBINAR: SUĐENjE NA DALjINU - PRAVNI OKVIR I PRAKSA

 

Forum sudija Srbije predstavlja nevladino, neprofitno strukovno udruženje, osnovano 02 avgusta 2015. godine, sa ciljem jačanja integriteta i nezavisnosti sudija, promovisanja sudijske funkcije, jačanju ugleda suda, poboljšanja materijalnnog položaja sudija, stručnog usavršavanja i saradnje.

 

 

Nije teško biti u pravu - medijacija u potrošačkim sporovima

Na sajtu Otvorena vrata pravosuđa tekst je napisao Nemanja Rilke, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Somboru i član Foruma sudija Srbije.

Detaljnije

Otkud sada treba da platim i sudske takse?

Na sajtu Otvorena vrata pravosuđa tekst je napisala Ana Burić, sudija Osnovnog suda u Novom Sadu i član Foruma sudija Srbije.

Detaljnije

Želim da dam otkaz, koja su moja prava?

Na sajtu Otvorena vrata pravosuđa tekst je napisala Jelena Janković, sudija Osnovnog suda u Kragujevcu, predsednik Odeljenja za radne sporove i član Foruma sudija Srbije.

Detaljnije

Stručno usavršavanje medijatora održano u Somboru

Nastavljamo aktivnosti u okviru projekta Postigni dogovor, reši spor.

Detaljnije

Poziv na osnovnu obuku medijatora u Kruševcu

Program obuke obuhvata teme kao što su: pojam medijacije, načela medijacije, faze medijacije, veštine aktivnog slušanja, veštine identifikovanja tačaka konflikta, veština pregovaranja… i niz praktičnih vežbi.

Detaljnije

Poziv na osnovnu obuku medijatora u Beogradu

Program obuke obuhvata teme kao što su: pojam medijacije, načela medijacije, faze medijacije, veštine aktivnog slušanja, veštine identifikovanja tačaka konflikta, veština pregovaranja… i niz praktičnih vežbi.

Detaljnije

IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI

Najnovije vesti

Najnovija dešavanja Foruma sudija Srbije