• PROJEKAT „ALTERNATIVNE KRIVIČNE SANKCIJE U SUDSKOJ PRAKSI“
  • FORUM SUDIJA SRBIJE
    Saznajte više o našem udruženju
  • M E D I J A C I J A
    Saznajte šta je to medijacija
  • ZAŠTITA SUDIJA OD NE PRIMERENOG UTICAJA
    Predlog za izmenu člana 29. Zakona o sudijama

 

Forum sudija Srbije predstavlja nevladino, neprofitno strukovno udruženje, osnovano 02 avgusta 2015. godine, sa ciljem jačanja integriteta i nezavisnosti sudija, promovisanja sudijske funkcije, jačanju ugleda suda, poboljšanja materijalnnog položaja sudija, stručnog usavršavanja i saradnje.

 

 

Nova funkcija pravosuđa za jači pravni sistem

Na sajtu Otvorena vrata pravosuđa možete pogledati blog koleginice dr Sanja Strgar, sudije Prekršajnog suda u Novom Sadu i člana Foruma sudija Srbije

Detaljnije

Prilozi za evoluciju prekršajnog prava u Republici Srbiji

Na sajtu Otvorena vrata pravosuđa možete pogledati blog kolege Dušana Miloševića, sudije Prekršajnog suda u Kruševcu, doktoranda Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i člana Foruma sudija Srbije

Detaljnije

Načelo javnosti u krivičnom postupku tokom trajanja vanrednog stanja i epidemije zaraznih bolesti izazvane virusom Covid 19 u Republici Srbiji

Na sajtu Otvorena vrata pravosuđa možete pogledati blog kolege Dušana Dakića, sudije Osnovnog suda u Novom Sadu, člana Foruma sudija Srbije i postdiplomca Pravnog fakulteta Univerziteta u Glazgovu

Detaljnije

Pravosudna akademija u predstojećoj promeni Ustava Republike Srbije

Na sajtu Otvorena vrata pravosuđa možete pogledati blog kolege Dušana Miloševića, sudije Prekršajnog suda u Kruševcu, doktoranda Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i člana Foruma sudija Srbije

Detaljnije

Veštačenje u prekršajnom postupku - korak ka istini

Na sajtu Otvorena vrata pravosuđa možete pogledati blog koleginice dr Sanja Strgar, sudije Prekršajnog suda u Novom Sadu i člana Foruma sudija Srbije

Detaljnije

Projekat „Online suđenje – prednosti suđenja na daljinu“

Forum sudija Srbije započeo je realizaciju projekta „Online suđenje – prednosti suđenja na daljinu“, uz podršku Fonda za regionalno partnerstvo Kraljevine Holandije (NFRP-MATRA). Projekat će biti sprovođen od strane članova ...

Detaljnije

IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI

Najnovije vesti

Najnovija dešavanja Foruma sudija Srbije