• MONOGRAFIJA “SUĐENjE NA DALjINU - PRAVNI OKVIR I PRAKSA"
  • PROJEKAT „ALTERNATIVNE KRIVIČNE SANKCIJE U SUDSKOJ PRAKSI“
  • FORUM SUDIJA SRBIJE
    Saznajte više o našem udruženju
  • M E D I J A C I J A
    Saznajte šta je to medijacija
  • ZAŠTITA SUDIJA OD NE PRIMERENOG UTICAJA
    Predlog za izmenu člana 29. Zakona o sudijama

 

Forum sudija Srbije predstavlja nevladino, neprofitno strukovno udruženje, osnovano 02 avgusta 2015. godine, sa ciljem jačanja integriteta i nezavisnosti sudija, promovisanja sudijske funkcije, jačanju ugleda suda, poboljšanja materijalnnog položaja sudija, stručnog usavršavanja i saradnje.

 

 

Održana dva seminara na temu "Alternativne krivične sankcije u sudskoj praksi" u Beogradu

Nastavljamo sa aktivnostima u okviru projekta Alternativne krivične sankcije u sudskoj praksi. Organizovana su još dva seminara 14. i 15. oktobra 2021. godine u prostorijama Pravosudne akademije u Beogradu na ...

Detaljnije

Održan drugi okrugli sto „Suđenje na daljinu”

U četvrtak, 16.09.2021. godine u Novom Sadu održan je drugi okrugli stola na temu „Suđenje na daljinu” u okviru istoimenog projekta koji je podržan od strane Ambasade kraljevine Holandije. Okrugli ...

Detaljnije

Održana dva seminara na temu "Alternativne krivične sankcije u sudskoj praksi" u Novom Sadu

U okviru projekta Alternativne krivične sankcije u sudskoj praksi koji se realizuje u okviru Alumni Grant programa u oblasti Vladavine prava (Rule of Law) finansiranog od strane Ambasade Sjedinjenih Američkih ...

Detaljnije

Održan okrugli sto pod nazivom "COVID-19 i funkcionisanje pravosuđa"

U organizaciji Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu, Ministarstva pravde Republike Srbije, Pravosudne akademije i Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, dana 09. Septembra, na Zlatiboru je održan okrugli ...

Detaljnije

Izdata monografija “Suđenje na daljinu – pravni okvir i praksa”

U okviru projekta Suđenje na daljinu na kome Forum sudija Srbije već više meseci vredno radi uz podršku ambasade Kraljevine Holadnije, izdata je monografija “Suđenje na daljinu – pravni okvir ...

Detaljnije

Održana prva dva seminara na temu "Alternativne krivične sankcije u sudskoj praksi"

U okviru projekta Alternativne krivične sankcije u sudskoj praksi koji se realizuje u okviru u okviru Alumni Grant programa u oblasti Vladavine prava (Rule of Law) finansiranog od strane Ambasade ...

Detaljnije

IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI

Najnovije vesti

Najnovija dešavanja Foruma sudija Srbije