• ПРОЈЕКАТ „АЛТЕРНАТИВНЕ КРИВИЧНЕ САНКЦИЈЕ У СУДСКОЈ ПРАКСИ“
  • ФОРУМ СУДИЈА СРБИЈЕ
    Сазнајте више о нашем удружењу
  • М Е Д И Ј А Ц И Ј А
    Сазнајте шта је то медијација
  • ЗАШТИТА СУДИЈА ОД НЕ ПРИМЕРЕНОГ УТИЦАЈА
    Предлог за измену члана 29. Закона о судијама

 

Форум судија Србије представља невладино, непрофитно струковно удружење, основано 02 августа 2015. године, са циљем јачања интегритета и независности судија, промовисања судијске функције, јачању угледа суда, побољшања материјалнног положаја судија, стручног усавршавања и сарадње.

 

 

Отворена врата правосуђа на тему "Колико траје суђење у прекршајним поступцима и шта је важно да знају странке у тим поступцима?"

Тематска „Отворена врата правосуђа“ у сарадњи са Прекршајним судом у Новом Саду одржана су 24.06.2021. године у онлајн формату. Тема овог догађаја била је „Колико траје суђење у прекршајним поступцима ...

Детаљније

Благовремен избор судија - предлог измена нормативног оквира

Судство у Републици Србији суочава се бројним кадровским проблемима међу којима се, нарочито, издвајају старосна структура носилаца судијске функције и непопуњеност свих судијских места.

Детаљније

Извештај о праћењу стања у правосуђу за 2020. годину

Предмет овог Извештаја је анализа стања у правосуђу Србије, према важећем правном оквиру, у датом институционалном окружењу и стварним околностима које битно утичу на остваривање и заштиту права грађана у ...

Детаљније

Право на живот и прекршајна евиденција

На сајту Отворена врата правосуђа можете погледати блог колеге Душана Дакића, судије Основног суда у Новом Саду и члана Форума судија Србије

Детаљније

Дискриминација – шта је то?

На сајту Отворена врата правосуђа можете погледати блог колегинице Љиљане Марјановић Андрић, судије Основног суда у Нишу и члана Форума судија Србије

Детаљније

Коментар на Нацрт закона о изменама и допунама закона о забрани дискриминације

Форум судија Србије сматра да сваки грађанин Републике Србије има подједнака права зајемчена Уставом. Сва та права су темељ једне демократске државе и друштва и само уз њихово поштовање ми ...

Детаљније

ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ

Најновије вести

Најновија дешавања Форума судија Србије