Теме семинара биће: основи и врсте одговорности због грешке у медицини, "стручна грешка" и "грешка у обавештавању", ток поступка од тужбе до правноснажне одлуке, правилно постављање задатка вештаку и примери из домаће судске праксе. Радионица је намењена свим пружаоцима здравствене заштите, правницима који се баве медицинским правом и другим заинтересованим лицима из јавног и приватног сектора како би се подробније упознали са постојећим релевантним прописима и судском праксом, а и унапредили своја знања и вештине кроз интерактивну обуку и дискусију са еминентним стручњацима из области медицинског права.

Najava Jastebac Medicinska greska

Организатор радионице је Форум судија Србије - невладино, непрофитно, струковно удружење носилаца судијске функције (више: https://forumsudija.org.rs), а које у свом чланству окупља судије из свих крајева Републике Србије, које је, учествовало у бројним домаћим и међународним пројектима у области правосуђа, организовало је разне догађаје (семинаре, обуке, конференције, итд.), издало неколико приручника и успешно спроводи акредитоване обуке за посреднике у решевању спорова медијаторе.

Предавачи су Весна Филиповић - судија Апелационог суда у Београду и Драгана Марчетић-судија Вишег суда у Београду са вишедеценијским искуством и поступањем У првом и другом степену у грађанскоправним споровима.

Имамо велику част и задовољство да као истакнутог предавача угостимо и др Марту Сјеничић - научну саветницу и управницу Центра за правна истраживања у Институту друштвених наука и председницу Удружења правника за медицинско и здравствено право Србије која се децинијама уназад бави истраживањима у области медицинског права, затим аутор је бројних научних радова, приручника и других публикација из области медицинског права, радила је на бројним истраживачким пројектима из области здравственог права, учествовала је на разним домаћим и међународним конференцијама, семинарима, радионицама из области медицинског права и била је гостујући предавач на мастер студијама из области менаџмента у здравству на Медицинском факултету Универзитета у Београду (више: https://idn.org.rs/marta sjenicic-2/).

Радионица се одржава у конференцијској сали у "Вили Идила" у оквиру комплекс "Jastrebac Lake Resort" (више: https://jastrebaclakeresort.com/).

Основни пакет обухвата: присуствовање предавањима, постављање питања предавачима и учешће у дискусији, презентације предавача, промо материјал, кафе паузе са послужењем у виду безалкохолних напитака (разне врсте кафа, чајева, сокова, минералних вода, итд.) и ручак на бази "шведског стола" на дан 24.09.2022. године, а котизација за исти износи 16.000,00 Динара по учеснику.

Пакет са ноћењем обухвата: све горе поменуте елементе из основног пакета уз вечеру на бази "шведског стола" и ноћење у једнокреветној или вишекреветним собама по избору учесника на дан 23.09.2022. године укључујући и доручак на дан 24.09.2022. године, а котизација за исти износи 21.000,00 динара по учеснику.

Свим учесницима обезбеђен је бесплатан паркинг, неограничен приступ интернету преко хотелске Wi-Fi мреже, превоз од и/или до аутобуске станице на релацији Крушевац-Јастребац Крушевац за учеснике који не долазе сопственим превозом, а и попуст на услуге обухваћене у оквиру горе побројаних пакета за који се опредељују приликом пријаве.

У сваком тренутку, учесници могу путем електронске поште: lola.dimitrijevic@forumsudija.org.rs, телефона: 069/48-14-420 или директно током одржавања радионице указати представнику организатора на одређене посебне потребе у погледу исхране и да ли је неопходан превоз од/до аутобуске станице на релацији Крушевац Јастребац-Крушевац уз назначење тачног времена доласка и/или поласка из Крушевца.

Број места је ограничен на 25 учесника и присуствоваће они који до дана 31.08.2022. године буду уплатили котизацију у целости у зависности од одабраног пакета услуга, а у плану је да се наредна радионица одржи током месеца марта 2023. године на истој локацији.

У случају одустанка, поврћај уплаћене котизације за основни пакет извршиће се у целости без било какве накнаде, а за пакет са ноћењем до висине износа основног пакета.

Плаћање котизације може се извршити једнократно или у више рата најкасније до дана 31.08.2022. године на рачун бр. 205-0000000516396-87, прималац: Форум судија Србије, сврха уплате: котизација за радионицу Јастребац 2022. Број места је ограничен.

Програм радионице можете погледати на линку: https://forumsudija.org.rs/download.html?file=49

ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ