Тема конференције биле су уставне реформе у Републици Србији и стање у правосуђу (материјално, кадровско, техничко и др.) и њихов утицај на остварење права грађана.

О тренутним Уставним реформама у Републици Србији као и о сету правосудни закона који су актуелнннна тема у нашој земљи говорили су председник управног одбора Форума судија Србије и судија Вишег суда у Београду судија Небојша Ђуричић. Не треба заборавити да је Устав Републике Србије њен највиши правни акт и да он као такав треба целокупној јавности и сваком грађанину понаособ да гарантује сигурност и поверење у правни систем Републике. О његовој измени се дуго говорило, да ли је дошло до позитивне или негативне реформе? Да ли ће измене донети већу сигурност или изазвати још веће неповерење код грађана? Шта нам доносе сетови измена правосудни закона и да ли ће, и у којој мери они бити усклађени са већ постојећим, која је њихова улога и шта нам они доносе?

Дат је приказ како стање у правосуђу утиче на право грађана на правично стуђење. Какав је материјалнннни положај судства у Србији као гаранта судске независности (плате и пензије судија и запослених). Како то утиче на кадровске проблеме у правосуђу који се тичу броја и квалитета судија и других запослених (судијских помоћника, приправника, и др.). Какво је стање инфраструктуре, техничке опремљености, радног окружења и простора у којима се одвијају суђења и у којима непосредно учествују грађани. О овим, веома актуелнннним питањима која су тема сета правосудних закона који ће се мењати, а која се тичу и остваривања право грађана, говориле су судије Вишег суда у Београду Драгана Марчетић и Снежана Марјановић.

Снимак конференције из Media centra у Београду можете погледати на линку:

ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ