Tema konferencije bile su ustavne reforme u Republici Srbiji i stanje u pravosuđu (materijalno, kadrovsko, tehničko i dr.) i njihov uticaj na ostvarenje prava građana.

O trenutnim Ustavnim reformama u Republici Srbiji kao i o setu pravosudni zakona koji su aktuelnnnna tema u našoj zemlji govorili su predsednik upravnog odbora Foruma sudija Srbije i sudija Višeg suda u Beogradu sudija Nebojša Đuričić. Ne treba zaboraviti da je Ustav Republike Srbije njen najviši pravni akt i da on kao takav treba celokupnoj javnosti i svakom građaninu ponaosob da garantuje sigurnost i poverenje u pravni sistem Republike. O njegovoj izmeni se dugo govorilo, da li je došlo do pozitivne ili negativne reforme? Da li će izmene doneti veću sigurnost ili izazvati još veće nepoverenje kod građana? Šta nam donose setovi izmena pravosudni zakona i da li će, i u kojoj meri oni biti usklađeni sa već postojećim, koja je njihova uloga i šta nam oni donose?

Dat je prikaz kako stanje u pravosuđu utiče na pravo građana na pravično stuđenje. Kakav je materijalnnnni položaj sudstva u Srbiji kao garanta sudske nezavisnosti (plate i penzije sudija i zaposlenih). Kako to utiče na kadrovske probleme u pravosuđu koji se tiču broja i kvaliteta sudija i drugih zaposlenih (sudijskih pomoćnika, pripravnika, i dr.). Kakvo je stanje infrastrukture, tehničke opremljenosti, radnog okruženja i prostora u kojima se odvijaju suđenja i u kojima neposredno učestvuju građani. O ovim, veoma aktuelnnnnim pitanjima koja su tema seta pravosudnih zakona koji će se menjati, a koja se tiču i ostvarivanja pravo građana, govorile su sudije Višeg suda u Beogradu Dragana Marčetić i Snežana Marjanović.

Snimak konferencije iz Media centra u Beogradu možete pogledati na linku:

IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI