Одржана су последња два семинара у оквиру пројекта Алтернативне кривичне санкције у судској пракси. Семинари су одржани дана 21. и 22. октобра 2021. године у Хотелу „Шумарице“ у Крагујевцу на тему „Алтернативне кривичне санкције у судској пракси“.

Alternativne krivicne sankcije Kragujevac 1

Овој обуци присуствовале су судије основних судова, заменици јавних тужилаца, са подручија Крагујевачке апелације, полазници Правосудне академије, као и поверениици организационих јединица надлежних за алтернативне санкције у оквиру Управе за извршење кривичних санкција за спровођење ванзаводских санкција и мера.

Циљеви обуке су промовисање користи и потребе изрицања ванзаводских санкција и мера у правосуђу, проширење примене алтернативних санкција у правосудној пракси и окупљање кључних актера у њиховој примени стварањем „правосудног ланца“ у овој области.

Предавачице на овој обуци биле су др Олга Тешовић председница Основног суда у Пожеги и Ивана Миловановић судија Основног суда у Нишу.

Теме које су се обрађивале на овим семинарима биле су:

  • Правне норме у области алтернативних кривичних санкција (међународни документи, примери добре праксе других држава, кривично право Републике Србије, статистика у погледу алтернативних санкција);
     
  • „Игра дрвета“ – узроци криминалитета – сврха кажњавања;
     
  • Дискусија о примени и ставу учесника о алтернативним санкцијама.

Пројекат Алтернативне кривичне санкције у судској пракси реализује у оквиру у оквиру Alumni Grant програма у области Владавине права (Rule of Law) финансираног од стране Амбасаде Сједињених Америчких Држава, у сарадњи са Правосудном академијом и Форумом судија Србије.

ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ