Održana su poslednja dva seminara u okviru projekta Alternativne krivične sankcije u sudskoj praksi. Seminari su održani dana 21. i 22. oktobra 2021. godine u Hotelu „Šumarice“ u Kragujevcu na temu „Alternativne krivične sankcije u sudskoj praksi“.

Alternativne krivicne sankcije Kragujevac 1

Ovoj obuci prisustvovale su sudije osnovnih sudova, zamenici javnih tužilaca, sa područija Kragujevačke apelacije, polaznici Pravosudne akademije, kao i povereniici organizacionih jedinica nadležnih za alternativne sankcije u okviru Uprave za izvršenje krivičnih sankcija za sprovođenje vanzavodskih sankcija i mera.

Ciljevi obuke su promovisanje koristi i potrebe izricanja vanzavodskih sankcija i mera u pravosuđu, proširenje primene alternativnih sankcija u pravosudnoj praksi i okupljanje ključnih aktera u njihovoj primeni stvaranjem „pravosudnog lanca“ u ovoj oblasti.

Predavačice na ovoj obuci bile su dr Olga Tešović predsednica Osnovnog suda u Požegi i Ivana Milovanović sudija Osnovnog suda u Nišu.

Teme koje su se obrađivale na ovim seminarima bile su:

  • Pravne norme u oblasti alternativnih krivičnih sankcija (međunarodni dokumenti, primeri dobre prakse drugih država, krivično pravo Republike Srbije, statistika u pogledu alternativnih sankcija);
     
  • „Igra drveta“ – uzroci kriminaliteta – svrha kažnjavanja;
     
  • Diskusija o primeni i stavu učesnika o alternativnim sankcijama.

Projekat Alternativne krivične sankcije u sudskoj praksi realizuje u okviru u okviru Alumni Grant programa u oblasti Vladavine prava (Rule of Law) finansiranog od strane Ambasade Sjedinjenih Američkih Država, u saradnji sa Pravosudnom akademijom i Forumom sudija Srbije.

IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI