Форум судија Србије, сачинио је предлог за допуну Етичког кодекса судија, у складу са мишљењем бр 25. Консултативног већа европских судија. Предложене измене се односе на слободу изражавања судија, како у судским поступцима, тако и у јавним контроверзама.

forum-sudija-head01.jpg

Форум судија Србије, сачинио је предлог за допуну Етичког кодекса судија, у складу са мишљењем бр 25. Консултативног већа европских судија. Предложене измене се односе на слободу изражавања судија, како у судским поступцима, тако и у јавним контроверзама.

Проширена слобода изражавања судија укључује учешће у расправама од јавног интереса које се тичу судства и усмерава их да говоре у одбрани независности судства и демократије на националнном и међународном нивоу. Ипак, ова слобода је придружена дужношћу да судије остану свесне своје одговорности и дужности у друштву и да се уздрже од политичких активности које би могле угрозити њихову независност и непристрасност.

Овај предлог има за циљ да обезбеди опште смернице судијама и унапреди квалитет и независност судства у Републици Србији. Конкретне измене у Етичком кодексу судија укључују додавање члана 7. који би регулаисао слободу изражавања судија, са специфичним обавезама и ограничењима која иста их уграђује у судску етику.

Овај предлог је изразита обавеза наше струке и наше веровање у значај судства у очувању владавине права и демократије, како у нашем друштву тако и на међународном нивоу. Циљ је да се обезбеди равнотежа између слободе изражавања судија и њихових професионалнних и етичких обавеза.

Дискусија о овом предлогу је веома важна и позивамо све заинтересоване да се придруже овој дискусији и да дају своје ставове и предложе своје измене. Верујемо да ће се овај предлог унапредити током дискусије и довести до усаглашених и прихватљивих измена у Етичком кодексу судија.

Остајемо на располагању за сва питања и коментаре, и очекујемо ваш активан учество у овој важној дискусији. Хвала на вашем интересовању и ангажованости у области правосуђа.

Линк за преузимање: https://forumsudija.org.rs/download.html?file=56

ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ