Forum sudija Srbije, sačinio je predlog za dopunu Etičkog kodeksa sudija, u skladu sa mišljenjem br 25. Konsultativnog veća evropskih sudija. Predložene izmene se odnose na slobodu izražavanja sudija, kako u sudskim postupcima, tako i u javnim kontroverzama.

forum-sudija-head01.jpg

Proširena sloboda izražavanja sudija uključuje učešće u raspravama od javnog interesa koje se tiču sudstva i usmerava ih da govore u odbrani nezavisnosti sudstva i demokratije na nacionalnom i međunarodnom nivou. Ipak, ova sloboda je pridružena dužnošću da sudije ostanu svesne svoje odgovornosti i dužnosti u društvu i da se uzdrže od političkih aktivnosti koje bi mogle ugroziti njihovu nezavisnost i nepristrasnost.

Ovaj predlog ima za cilj da obezbedi opšte smernice sudijama i unapredi kvalitet i nezavisnost sudstva u Republici Srbiji. Konkretne izmene u Etičkom kodeksu sudija uključuju dodavanje člana 7. koji bi regulaisao slobodu izražavanja sudija, sa specifičnim obavezama i ograničenjima koja ista ih ugrađuje u sudsku etiku. 

Ovaj predlog je izrazita obaveza naše struke i naše verovanje u značaj sudstva u očuvanju vladavine prava i demokratije, kako u našem društvu tako i na međunarodnom nivou. Cilj je da se obezbedi ravnoteža između slobode izražavanja sudija i njihovih profesionalnih i etičkih obaveza.

Diskusija o ovom predlogu je veoma važna i pozivamo sve zainteresovane da se pridruže ovoj diskusiji i da daju svoje stavove i predlože svoje izmene. Verujemo da će se ovaj predlog unaprediti tokom diskusije i dovesti do usaglašenih i prihvatljivih izmena u Etičkom kodeksu sudija.

Ostajemo na raspolaganju za sva pitanja i komentare, i očekujemo vaš aktivan učestvo u ovoj važnoj diskusiji. Hvala na vašem interesovanju i angažovanosti u oblasti pravosuđa.

Link za preuzimanje: https://forumsudija.org.rs/download.html?file=56

IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI