Треће стручно-правосудно саветовање „ДАНИ ФОРУМА“ ове године је одржано у Сомбору, у здању „Жупаније“, дана 28. и 29. септембра 2023. године. Саветовање организујемо уз подршку заједничког пројекта Европске уније и Савета Европе “Подршка реформи правосуђа у Србији”.

Dani Foruma sudija 2023 - Panel2-1

Малолетници представљају посебну категорију лица која се налазе у процесу психофизичког и социјалнног развоја. У савременом кривичном праву постоји општи консензус да ту категорију учинилаца кривичних дела треба посебно кривичноправно третирати, те стога у модерним упоредним кривичним законодавствима ова категорија ужива специфични (повлашћени) кривичноправни статус у односу на пунолетне учиниоце кривичних дела.

​Питање старосне границе кривичне одговорности малолетника, посебно у светлу трагичних дешавања у Србији почетком маја месеца ове године, посебно је добило на значају, имајући у виду да је та граница код нас четрнаест година, као и у већини европских држава. Учеснице овог панела, др. Ивана Стевановић, Олга Тешовић, судија, Корнелија Иванушић, судија и Ивана Миловановић, судија у свом излагању настојале су да одговоре на питање да ли је ова граница адекватна, да ли ју је потребно мењати, и дале су своје виђење малолетничког кривичног права.

ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ