Треће стручно-правосудно саветовање „ДАНИ ФОРУМА“ ове године је одржано у Сомбору, у здању „Жупаније“, дана 28. и 29. септембра 2023. године. Саветовање организујемо уз подршку заједничког пројекта Европске уније и Савета Европе “Подршка реформи правосуђа у Србији”.

Dani Foruma sudija 2023 - Panel4-1

У оквиру овог панела разговарало се о веома интерасентаним питањима, као што су: дужност суда да заједно са странкама отворено разматра све одлучне чињенице и правне проблеме спора; обавези суда да странкама изложи своја правна схватања, да им у ту сврху поставља одређена питања и да им даје прикладна објашњења. Да ли право на саслушање омогућава странкама да се изјасне и о правним схватањима суда? Да ли је потребно да се у нашем Закону о парничном поступку пропише забрана „пресуде изненађења“, по угледу на немачко, а однедавно и хрватско законодавство? Да ли активности које судија предузима у оквиру принципа отвореног правосуђа угрожавају принцип непристрасности судије?

Утицај принципа отворено правосуђе на законодовство у Републици Хрватској са присутнима је приближио Др Звонимир Јелинић, професор Правног Факултета у Осијеку. Могућности за реализацију примене овог принципа у поступцима у републици Србији представио је Др Марко Кнежевић, професор Правног факултета у Новом Саду. Судија Тања Павловић Недељковић, председница грађанског одељења Апeлационог суда у Крагујевцу указала је практичне аспекте примене овог принципа у пракси домаћих судова. Панелом је модерирао судија Дејан Петковић.

 

ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ