Treće stručno-pravosudno savetovanje „DANI FORUMA“ ove godine je održano u Somboru, u zdanju „Županije“, dana 28. i 29. septembra 2023. godine. Savetovanje organizujemo uz podršku zajedničkog projekta Evropske unije i Saveta Evrope “Podrška reformi pravosuđa u Srbiji”.

Dani Foruma sudija 2023 - Panel4-1

U okviru ovog panela razgovaralo se o veoma interasentanim pitanjima, kao što su: dužnost suda da zajedno sa strankama otvoreno razmatra sve odlučne činjenice i pravne probleme spora; obavezi suda da strankama izloži svoja pravna shvatanja, da im u tu svrhu postavlja određena pitanja i da im daje prikladna objašnjenja. Da li pravo na saslušanje omogućava strankama da se izjasne i o pravnim shvatanjima suda? Da li je potrebno da se u našem Zakonu o parničnom postupku propiše zabrana „presude iznenađenja“, po ugledu na nemačko, a odnedavno i hrvatsko zakonodavstvo? Da li aktivnosti koje sudija preduzima u okviru principa otvorenog pravosuđa ugrožavaju princip nepristrasnosti sudije?

Uticaj principa otvoreno pravosuđe na zakonodovstvo u Republici Hrvatskoj sa prisutnima je približio Dr Zvonimir Jelinić, profesor Pravnog Fakulteta u Osijeku. Mogućnosti za realizaciju primene ovog principa u postupcima u republici Srbiji predstavio je Dr Marko Knežević, profesor Pravnog fakulteta u Novom Sadu. Sudija Tanja Pavlović Nedeljković, predsednica građanskog odeljenja Apelacionog suda u Kragujevcu ukazala je praktične aspekte primene ovog principa u praksi domaćih sudova. Panelom je moderirao sudija Dejan Petković.

 

IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI