Трећег дана Регионалног саветовања на Јастрепцу тема је била “Еволуција или револуција Кривичног законодавства у Републици Северна Македонија и Републици Србији”, модератор је била Ивана Миловановић, судија Основног суда у Нишу.

Regionalni okrugli sto-treci dan-Jastebac 2022-1

др Пакиза Туфекџи - доцент на Правном факултету Универзитета Св Климент Охридски из Битоља, др Огла Тешовић - судија и председница Основног суда у Пожеги, др Ивона Шушак Лозановска- доцент на Правном факултету Универзитета Св Климент Охридски из Битоља и мр Ханефи Амети - јавни тужилац у Основном јавном тужилаштву у Тетову говорили су о како о изменама ЗКП-а тако и о доносењу измена Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела, који се активно припремју у Републици Србији. У свом излагању направили су осврт на неке специфицности постојецег ЗКПа и његових чланова, као и паралелу постојецих закона у Републици Северна Маледонија и Републици Србији. Сусрет теорије и праксе дали су динамичност овом панелу.

Однос праксе Европског суда за људска права и суда Правде Европске Уније пред домаћим судовима били су тема последњег панела на коме су као панелисти говорили проф. др Јетон Шасивари редовни професор Правног факултета Универзитета Југоисточне Европе из Тетова, проф. др. Беким Нухија ванредни професор Правног факултета Универзитета Југоисточне Европе из Тетова, Бранислав Стојановић помоћник министра правде, Душан Протић Центар за Европску политику и др Биљана Лепотић судија Вишег суда у Новом Саду који су акценат ставили на аспект оцењивања рада Уставних судова како у Републици Северна Македонија тако и у Републици Србији, о односима са Европским конвенцијама, владавине права у државама и да ли су оне јаке и постојане у њима. Затим примене Европских конвенција и смерница у кривичној материји, њихово кршење итумачење, поштовање пресуда Европског суда. Акценат је био и на правилима која су дефинисана Оснивачким уговорима и правима која су њима дефинисана, као и осврт на предмете из праксе о усклађивању правних система са конвенцијама Европске Уније.

ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ