После усвајања измене Устава очекује се усклађивање сета правосудних закона са новим уставним одредбама. У том контексту, Форум судија Србије подсећа да су материјални положај судија и услови рада, према домаћим прописима, али и међународним конвенцијама, гаранција независности судства као гране власти. Они дају и конкретне предлоге за повећање плата и пензија, будући да дугогодишње судије основних судова имају пензије мање од просечне зараде у Републици.

Цео чланак можете прочитати на wеб страници:

https://www.novosti.rs/drustvo/vesti/1081331/sudijama-povecati-plate-penzije-forum-sudija-srbije-predlaze-izmenu-zakonskih-propisa

ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ