На сајту Отворена врата правосуђа текст је написала Јелена Јанковић, судија Основног суда у Крагујевцу и председник Одељења за радне спорове, као и члан Форума судија Србије.

Radno aktivni penzioneri

У земљама вечите транзиције, са све више израженим економским разликама међу становништвом, поставља се питање (међу тим истим становништвом) – да ли је оправдано да неко нема посао, а да неко ко је већ стекао право на пензију може и даље да легалнно ради и да неком другом „одузима посао“?

Има ли овакво гледиште на ствари своје реалнно оправдање? Наравно да не. У друштвима где се колективна свест формира, хтели признати или не, у складу са економским могућностима, лако је наћи кривца за незапосленост, а то су углавном они немоћнији – у конкретном случају – пензионери. Као што је једном давно рекао значајни филозоф - „Не одређује свест људи њихово биће, већ обрнуто – њихово друштвено биће одређује њихову свест“. Такође, имајући у виду светске трендове владања младости и лепоте на уштрб искуства и других квалитета, и у наше друштво је стигла стигматизација старијих људи уопште, а што се односи и на представу о начину живота који треба да воде, која свакако подразумева суздржавање од (нарочито радних) активности. На срећу, још увек постоје законски прописи који, осим што штите, предвиђају и могућности за активан рад уз накнаду за ову категорију становништва.

Тема која је последњих година изузетно обрађивана, како у стручним круговима, тако и у медијима, што говори о изузетној заинтересованости грађана о овом питању, па није згорег поновити, нарочито људима ван струке, каква су то законска права пензионера који и даље желе да раде.

Цео текст можете прочитати на следећем линку: 
https://www.otvorenavratapravosudja.rs/teme/radno-pravo/radno-aktivni-penzioneri-da-i-zasto-da-ne-%D0%BAako-penzioneri-i-u-kom-statusu-mogu-da-rade

 

ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ