Пројекат „Алтернативне кривичне санкције у судској пракси“ финансиран је од стране Амбасаде Сједињених Америчких Држава у Србији у оквиру Alumni Grant програма у области Владавине права (Rule of Law). Пројекат се реализује од стране чланова удружења Форума судија Србије који су уједно и чланови Alumni клуба програма Отворени свет (the Open World), а уз подршку Правосудне академије Републике Србије

Alternativne krivicne sankcije 4

Пројекат се спроводи на територији Републике Србије и њиме ће бити обухваћени сви носиоци правосудних функција који на директан и индиректан начин имају утицаја на примену алтернативних санкција – судије, јавни тужиоци и њихови заменици, као и повереници запослени у Одељењу за третман и алтернативне санкције Управе за извршење кривичних санкција Министарства правде.

Циљ пројекта

Очекивани исход планираних активности у оквиру овог пројекта јесте већа примена алтернативних кривичних санкција у судској пракси и ближа сарадња кључних актера у њиховој примени ради стварања „правосудног ланца“ који би омогућио бржу, лакшу и ефикаснију сарадњу на локалном нивоу у овој области.

С друге стране, шири циљ овог пројекта је промовисање корисности и потребе за изрицањем ванзаводских санкција и мера у нашој земљи превасходно носиоцима правосудних функција, али и грађанима који треба да буду упознати са вишеструким бенефитима примене алтернативних санкција у односу на казну лишења слободе.

Пројектне активности

Основна пројектна активност јесте обука од стране експерата из области алтернативних санкција. Ова обука је намењена судијама основних судова, јавним тужиоцима и њиховим заменицима, као и повереницима - свим кључним актерима у примени алтернативних санкција у пракси са територије сва четири апелациона суда.

Фокус програма обуке који захтева интерактивно учешће полазника, јесте на представљању добре, релевантне праксе других држава са акцентом на користи које су те државе имале од примене алтернативних санкција у пракси. Поред афирмације шире примене алтернативних санкција, циљ обуке је да повеже кључне актере у примени алтернативних санкција у нашој земљи ради лакше, ефикасније и веће примене превасходно на локалном нивоу.

Помоћне пројектне активности које служе бољем и ефикаснијем остварењу основне јесу:

  • објављивање приручника за примену алтернативних кривичних санкција који обухвата тумачења постојећих правних норми у области алтернативних кривичних санкција, смернице за судије, јавне тужиоце и њихове заменике, као и поверенике за спровођење ванзаводских санкција и мера, као и моделе аката и одлука у овој области;
  • израда ове веб странице на којој се објављују све активности из програма обуке и, на крају, конкретни резултати учесника у широј примени алтернативних санкција у пракси. Такође ово је место где се промовише примена алтернативних санкција за ширу јавност и објављују текстови са том тематиком;
  • организовање завршне конференције на којој ће бити представљени резултати пројекта и будући планови

ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ