Форум судија Србије, уз подршку Амбасаде Холандије у Србији и Црној Гори, сачинио је 2017. године „Приручник за примену Закона о парничном поступку“.

BB.png

 

Потреба за израдом Приручника развила се из идеје да се младим судијама који се први пут бирају на функцију као и судијама који мењају своју материју приближи руковођење првостепеним парничним поступком и омогући да се кроз упутства и смернице као и уз савет и примере што боље снађу у парничној материји. Приручник ће послужити као корисно средство у свакодневном раду судија, и у њему ће на практичан начин, са примерима добре праксе бити обрађена питања као што су уредност тужбе, достава, трошкови поступка, неодговарајућим садржајем записника, руковопђење главном расправом.

Приликом писања Приручника аутори су имали у виду сва она спорна питања и недоумице које су они имали као младе судије, а све у нади да ће се на тај начин олакшати новоизабраним судијама сналажење у прописима и самим тим убрзати доношење судских одлука. Циљ ове публикације је значајно олакшавање посла судијама. Идеја је да овај приручник помогне као “подсетник” приликом свих познатих и непознатих ситуација у којима се могу наћи “судије парничари”.

Приручник можете преузети на следећем линку

ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ