У оквиру пројекта „Алтернативне кривичне санкције у судској пракси“ 2020. године сачињен је Приручник за примену алтернативних санкција. Идеја је да се овим приручником, прво, презентује сам појам алтернативне кривичне санкције и постојећа законска решења у овој области, те да се потом кроз један практичан приступ, анализу судске праксе и смернице укаже судијама, јавним тужиоцима и повереницима (пробационим службеницима) на предности њихове веће сарадње што би за последицу свакако имало стварање делотворног правосудног ланца, усмереног ка већој примени алтернативних санкција у пракси.

Пројекат „Алтернативне кривичне санкције у судској пракси“ финансиран је од стране Амбасаде Сједињених Америчких Држава у Србији у оквиру Alumni Grant програма у области Владавине права (Rule of Law). Пројекат се реализује од стране чланова удружења Форума судија Србије који су уједно и чланови Alumni клуба програма Отворени свет (the Open World), а уз подршку Правосудне академије Републике Србије.

Пројекат се спроводи на територији Републике Србије и њиме ће бити обухваћени сви носиоци правосудних функција који на директан и индиректан начин имају утицаја на примену алтернативних санкција – судије, јавни тужиоци и њихови заменици, као и повереници запослени у Одељењу за третман и алтернативне санкције Управе за извршење кривичних санкција Министарства правде.

Више о пројекту можете погледати на линку https://alternativnesankcije.rs/

Приручник за примену алтернативних санкција можете преузети на овом линку.

ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ