Форум судија Србије и ЦЕЛЛИ Институте из Прага, Чешка Република, представљају српско издање “Практичних смерница за коришћење друштвених медија намењене судијама“. Овај приручник саставио је ЦЕЛЛИ Институт, односно чланови радне групе при Мрежи за размену судија у централној и источној Европи.

Текст је превео са Енглеског језика, Душан Дакић, судија Основног суда у Новом Саду и члан Форума судије Србије, док је Форум судија Србије издавалац и дистрибутер приручника за територију Републике Србије.

Форум судија Србије препознаје значај друштвених мрежа у раду свих судија и судова на територији Републике Србије. Како је употреба друштвених медија постала свакодневна појава која је део живота већине људи, истраживање етичких ограничења коришћења друштвених медија постало је актуелнна брига судија. Форум судија Србије дели актуелнно мишљење да бланкетно упутство судијама да се једноставно „држе даље од друштвених мрежа“ није реалнна опција у садашњем времену.

Практичне смернице за коришћење друштвених медија намењене судијама су штампане у 500 примерака, а PDF. верзија приручника се може преузети на сајту Форума судија Србије. На линку: https://forumsudija.org.rs/downlload.html?file=33.

Жеља Форума судије Србије и CEELI Institutа је да приближе релевантне смернице како за судије појединце који су активни на друштвеним мрежама, тако и за оне који су одговорни за утврђивање националнних стандарда понашања за носиоце правосудних функција укључујући: чланове правосудних већа, председнике судова, чланове удружења судија и све остале чланове професионалнне заједнице који регулишу коришћење друштвених мрежа од стране судија.

Надамо се да ће вам препоруке и савети садржани у Практичним смерницама за коришћење друштвених медија бити веома корисни у вашем свакодневном раду.

ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ