Форум судија Србије и CEELI Институт из Прага, Чешка Република, представљају српско издање “Практичних смерница за коришћење друштвених медија намењене судијама“. Овај приручник саставио је CEELI Институт, односно чланови радне групе при Мрежи за размену судија у централној и источној Европи.

Bigstock4

Текст је превео са Енглеског језика, Душан Дакић, судија Основног суда у Новом Саду и члан Форума судије Србије, док је Форум судија Србије издавалац и дистрибутер приручника за територију Републике Србије.

Форум судија Србије препознаје значај друштвених мрежа у раду свих судија и судова на територији Републике Србије. Како је употреба друштвених медија постала свакодневна појава која је део живота већине људи, истраживање етичких ограничења коришћења друштвених медија постало је актуелна брига судија. Форум судија Србије дели актуелно мишљење да бланкетно упутство судијама да се једноставно „држе даље од друштвених мрежа“ није реална опција у садашњем времену.

Постоје добри разлози због којих судије треба да користе или барем буду свесне начина на који друштвени медији функционишу. С једне стране, активност на друштвеним мрежама може довести до етичких питања и изазова. То укључује примереност садржаја које објављују судије, ненамерно исказивање предрасуда или интереса судије кроз његове објаве, као и последице које произлазе из интеракције представника правосуђа с трећим странама. Понашање судија на друштвеним мрежама је видљиво јавности, па стога такве њихове активности могу штетити поверењу јавности у правосуђе. Ставови на друштвеним мрежама такође могу довести у питање непристрасност и правичност судског поступка.

Практичне смернице за коришћење друштвених медија намењене судијама су штампане у 500 примерака, а PDF. верзија приручника се може преузети на сајту Форума судија Србије.  На линку: https://forumsudija.org.rs/download.html?file=33.

Оригиналну верзију на енглеском језику можете пронаћи на адреси https://ceeliinstitute.org/practical-guidelines-on-use-of-social-media-by-judgesentral-and-eastern-european-context/

Жеља Форума судије Србије и CEELI Института је да приближе релевантне смернице како за судије појединце који су активни на друштвеним мрежама, тако и за оне који су одговорни за утврђивање националних стандарда понашања за носиоце правосудних функција укључујући: чланове правосудних већа, председнике судова, чланове удружења судија и све остале чланове професионалне заједнице који регулишу коришћење друштвених мрежа од стране судија.

Надамо се да ће вам препоруке и савети садржани у Практичним смерницама за коришћење друштвених медија бити веома корисни у вашем свакодневном раду. 

ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ