Програм обуке обухвата теме као што су: појам медијације, начела медијације, фазе медијације, вештине активног слушања, вештине идентификовања тачака конфликта, вештина преговарања… и низ практичних вежби.

Najava Krusevac - Osnovna obuka medijatora 2023

Ко све може бити медијатор? Медијатор, односно посредник у решавању спорова може бити лице које је: пословно способно; држављанин Републике Србије; завршило основну обуку за медијатора; има високу стручну спрему; није осуђивано на безусловну казну затвора за кривично дело које га чини недостојним за обављање послова посредовања; има дозволу за посредовање; уписано у Регистар посредника.

Наши предавачи су: Весна Филиповић, судија Апелационог суда у Београду, Зорица Ђаковић, судија Апелационог суда у Београду, Драгана Ћук Миланков, психолошкиња и медијатор, Небојша Ђуричић, судија Вишег суда у Београду. Сви наши предавачи су искусни медијатори, који се активно баве медијацијом.

Програм обуке: Програм обуке коју организује Форум судија Србије у потпуности је усклађен са Правилником о програму основне обуке посредника, донетог од стране Министраства правде.

Котизација покрива присуство обуци и вежбама, презентације предавача, промо материјал, кафе паузе са послужењем у виду безалкохолнних напитака (разне врсте кафа, чајева, сокова, минералнних вода, итд.). Котизација износи 25.500,00 динара. Број места је ограничен на 24 учесника.

ОБУКА СЕ ОРГАНИЗУЈЕ дана 23, 24, 25, 27 и 28. фебруара у Крушевцу.

Након окончања обуке полазници стичу Уверење о завршеној основној обуци на основу кога се могу уписати у регистар посредника у решавању спорова и добити дозволу за посредовање у решавању спорова.

Плаћање котизације може се извршити једнократно или у више рата најкасније на рачун бр. 205-0000000516396- 87, прималац: Форум судија Србије, сврха уплате: основна обука медијатора.

На обуку се можете пријавити путем маил-а: forum.sudija@gmail.com 

Детаље можете погледати на следећем линку - pdf: https://forumsudija.org.rs/download.html?file=51

ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ