Програм обуке обухвата теме као што су: појам медијације, начела медијације, фазе медијације, вештине активног слушања, вештине идентификовања тачака конфликта, вештина преговарања… и низ практичних вежби.

Osnovna obuka medijatora u Beogradu

Ко све може бити медијатор? Медијатор, односно посредник у решавању спорова може бити лице које је: пословно способно; држављанин Републике Србије; завршило основну обуку за медијатора; има високу стручну спрему; није осуђивано на безусловну казну затвора за кривично дело које га чини недостојним за обављање послова посредовања; има дозволу за посредовање; уписано у Регистар посредника.

Наши предавачи су:Весна Филиповић, судија Апелационог суда у Београду,Зорица Ђаковић, судија Апелационог суда у Београду,Драгана Ћук Миланков, психолошкиња и медијатор,Небојша Ђуричић, судија Вишег суда у Београду. Сви наши предавачи су искусни медијатори, који се активно баве медијацијом.

Програм обуке:Програм обуке коју организује Форум судија Србије у потпуности је усклађен са Правилнником о програму основне обуке посредника, донетог од стране Министраства правде.

Котизација покрива присуство обуци и вежбама, презентације предавача, промо материјал, кафе паузе са послужењем у виду безалкохолнних напитака (разне врсте кафа, чајева, сокова, минералнних вода, итд.).Котизација износи 25.500,00 динара. Број места је ограничен на 24 учесника.

Након окончања обуке полазници стичу Уверење о завршеној основној обуци на основу кога се могу уписати у регистар посредника у решавању спорова и добити дозволу за посредовање у решавању спорова.

Плаћање котизације може се извршити једнократно или у више рата најкасније на рачун бр. 205-0000000516396- 87, прималац: Форум судија Србије, сврха уплате: основна обука медијатора.


На обуку се можете пријавити путем маила forum.sudija@gmail.com

Детаље можете погледати на следећем линку - pdf: https://forumsudija.org.rs/download.html?file=51

ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ