На сајту Отворена врата правосуђа текст је написала Ана Бурић, судија Основног суда у Новом Саду и члан Форума судија Србије.

OVP-Otkud sada treba da platim i sudske takse

Судске таксе фактички представљају накнаду за услугу коју грађанину или правном лицу, на његов захтев, чини суд у судском поступку кроз обављање процесних радњи и одлучивање о постављеним захтевима током поступка. Дакле, настанак таксене обавезе у судском поступку увек је везан за иницијалнну радњу странке у поступку која поставља одређени предлог о којем суд треба да одлучи.

Цео текст можете прочитати на следећем линку:
https://www.otvorenavratapravosudja.rs/teme/ostalo/otkud-sada-treba-da-platim-i-sudske-takse?

ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ