Форум судија Србије одржао је дана 28. августа на Јастрепцу први регионални округли сто под називом „Правосуђе на простору западног Балкана - Изазови и перспективе“ који је окупио релевантне панелисте са простора Западног Балкана.

Jastrebac - Regionalni okrugli sto 2

Међу панелистима били су академик проф.др. Владо Камбовски - редовни члан Македонске академије наука и уметности, Туњица Петрашевић - ванредни професор и декан Правног факултета Универзитета Јосип Јурај Штросмајер из Осјека, судија Александар Пантић - члан Високог савета судства, и Дејан Кесар - члан Одбора за оравосуђе, државну управу и локалнну самоуправу, замених члана Одбора за уставна питања и законодавство Народне скупштине Републике. Такође на скупу су говорили и проф.др. Јетон Шасивари - редовни професор Правног факултета Универзитета Југоисточна Европа из Тетова, проф.др. Светлана Вељановска ванредни професор Правног факултета Универзитета Св. Климент Охридски из Битоља (Република Северна Македонија) проф . др Борис Љубановић - редовни професор Правног факултета Универзитета Јосип Јурај Штросмајер из Осијека (Република Хрватска).

Модератори овог округлог стола били су Тијана Леваков (USAID пројекат), судија Дејан Петковић и судија Душан Милошевић, док је скуп отворио председник УО Форума судија Србије Небојша Ђуричић.

На овом округлом столу кроз дискусију су сагледани примери праксе, могућа нормативна решења и сви изазови са којима се сусрећуземље у региону. Главна тема разговора била је положај, састав и улога судског савета, начин избора и напредовања судија и организације судске власти. Између осалог покренута су и питања полижаја судијских помоћника и надлежности Високог савета судства да одлучује о свим питањима која се тичу њиховог статуса, положаја, напредовања и др.

У целој Републици Србији и осталим државама на простору Западног Балкана одвијају се реформски процеси који имају за циљ успостављање независног, ефикасног и одговорног правосуђа, те се намећу бројна питања дилеме и проблеми.

Форум судија Србије настојаће да одржава овакве догађаје и да суделује у организацији истих а све у циљу унапређења и побољшања правосуђа у Републици Србији.

Први панел под називом: Положај, улога и специфичности судских савета, можете погледати на Youtube линку:

https://youtu.be/mgY06d2UJWA

Други панел под називом: Избор и напредовање судија можете погледати на Youtube линку:

https://youtu.be/hEMt8_8uC1k

Трећи панел под називом: Организација судске власти можете погледати на Youtube линку:

https://youtu.be/pKAYm7ceeMM

ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ