Настављамо са активностима у оквиру пројекта Алтернативне кривичне санкције у судској пракси. Организована су још два семинара 14. и 15. октобра 2021. године у просторијама Правосудне академије у Београду на тему „Алтернативне кривичне санкције у судској пракси“. Предавачице на овој обуци биле су др Олга Тешовић председница Основног суда у Пожеги и Ивана Миловановић судија Основног суда у Нишу.

Alternativne krivicne sankcije u Beogradu 2

Циљеви обуке су промовисање користи и потребе изрицања ванзаводских санкција и мера у правосуђу, проширење примене алтернативних санкција у правосудној пракси и окупљање кључних актера у њиховој примени стварањем „правосудног ланца“ у овој области.

Овој обуци присуствовале су судије основних судова, заменици јавних тужилаца, полазници Правосудне академије, као и поверениици организационих јединица надлежних за алтернативне санкције у оквиру Управе за извршење кривичних санкција за спровођење ванзаводских санкција и мера.

Теме које су се обрађивале на овим семинарима биле су:

  • Правне норме у области алтернативних кривичних санкција (међународни документи, примери добре праксе других држава, кривично право Републике Србије, статистика у погледу алтернативних санкција);
  • „Игра дрвета“ – узроци криминалитета – сврха кажњавања;
  • Дискусија о примени и ставу учесника о алтернативним санкцијама.

Пројекат Алтернативне кривичне санкције у судској пракси реализује у оквиру у оквиру Alumni Grant програма у области Владавине права (Rule of Law) финансираног од стране Амбасаде Сједињених Америчких Држава, у сарадњи са Правосудном академијом и Форумом судија Србије.

ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ