Са задовољством и великим поносом можемо упознати јавност да је објављен Приручник за примену алтернативних санкција.

Alternativne krivicne sankcije 4

Идеја је да се овим приручником, прво, презентује сам појам алтернативне кривичне санкције и постојећа законска решења у овој области, те да се потом кроз један практичан приступ, анализу судске праксе и смернице укаже судијама, јавним тужиоцима и повереницима (пробационим службеницима) на предности њихове веће сарадње што би за последицу свакако имало стварање делотворног правосудног ланца, усмереног ка већој примени алтернативних санкција у пракси.

Приручник за примену алтернативних санкција можете преузети на:

https://alternativnesankcije.rs/media/ALTERNATIVNE%20SANKCIJE.pdf

ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ