У Основном суду Сомбор предузети су конкретни кораци и потписани документи којим ће стартовати Инфо служба за медијацију у решавању спорова. Ово ће допринети бржем и ефикаснијем решавању процеса, али и допринети растрећењу рада судија.

https://rtv.rs/sr_ci/vojvodina/backa/medijacijom-do-resenja-sporova-u-somboru_1326501.html

ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ