У оквиру пројекта Суђење на даљину на коме Форум судија Србије већ више месеци вредно ради уз подршку амбасаде Краљевине Холадније, издата је монографија “Суђење на даљину – правни оквир и пракса” чији су аутори Професорка Правног факултета Универзитета у Београду др.Ивана Крстић, судија и председница Основног суда у Пожеги др. Олга Тешовић, судија Основног суда у Нишу Ивана Миловановић, као и судија Основног суда у Новом саду Душан Дакић.

Sudjenje na daljinu cover

Намера нам је да допринесемо стручном усавршавању судија и тужилаца као и свих осталих актера у судском поступку. Сама реализација пројекта убразана је у складу са тренутном ситуацијом у целом свету. Већина држава чланица ЕУ има законодавствни оквир који предвиђа широке могућности коришћења интернета и функционисања у суду, као и могућности да се воде онллине суђења која утичу на ефикасност и трошкове судских поступака.

Пројекат се спроводи на целој територији Републике Србије, и њиме су примарно обухваћене судије и тужиоци.

На овој монографији су вредно радиле судије и професори који су покушали да проблематику суђења на даљину као и нека идејна решења сажму у једну овакву књигу.

Монографију је могуће преузети на линку: монографија “Суђење на даљину – правни оквир и пракса”

ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ