Форум судија Србије је у почетком октобра 2020. године организовао основну обуку посредника у решавању спорова-медијатора. Обуци су присуствовали наши чланови из Београда, као и стручни сарадници из Инфо службе за медијацију Другог основног суда у Београду.

Osnovna obuka medijatora 2

Судија медијатор стиче потребна знања да препозна медијабилнне предмете, да упућује стране на медијацију и пружа странкама у поступку потпуне информације о томе шта је медијација и које су њене предности. Судије знања и вештине медијатора могу користити у судском поступку уколико стране желе да преговарају ради закључења судског порвнања. Судјије које то желе могу се бавити медијацијом ван радног времена и без накнаде.

Стицање знања и вештина медијатора омогућује судијама и колегиницама и колегама из правосудја да се упознаку са интересним преговарањем као посебним видом преговарања које у први план истиче интересе и потребе страна, пружа им прилику да овладају техникама активног слушања што је од користи и изван редовног посла

Форум судија Србије је обуку организовао на основу дозволе за спровођење основне обуке посредника у решавању спорова коју је изадало Министарство правде. Обука је организована у складу са Правилнник о програму основне обуке посредника.

У наредном периоду обука посредника у решавању спорова биће организована и у Крагујевцу и Новом Саду.

Уколико сте заинтересовани за можете нас контакторати на office@forumsudija.org.rs

ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ