Други дан, први панел Регионалног округлог стола на Јастрепцу отворио је као модератор Дејан Петковић судија Основног суда у Сомбору. Овај панел био је посвећен актуелним темама грађанске материје, у којем су панелисти представили изазове са којима се сусреће домаћа судска пракса. На овом панелу отворена су многа питања попут бесплатне правне помоћи, електронског достављања као и спорова мале вредности.

Regionalni okrugli sto-drugi dan-Jastebac 2022-1

Након излагања панелиста проф.др Мирјана Ристовска, ванредни професор Правног факултета Универзитета св.Клемент Охридски из Битоља, судија Апелационог суда у Крагујевцу Тања Павловић Недељковић, судије Вишег суда у Београду Драгана Марчетић и Снезана Марјановић као и др Марко Кнежевић доцент Правног факултета Универзитета у Новом Саду, уследила је занимљива дискусија са осталим учесницима саветовања.

У наставку другог дана Регионалнног округлог стола на Јастрепцу уследио је панел посвећен Управном спору чији је модератор био Мирко Илић судија Првог Основног суда у Београду. Говорили су проф.др Младен Караджоски редовни професор Правног факултета Универзитета св.Клемент Охридски из Битоља, проф.др Блертон Синани ванредни професор Правног факултета Универзитета Југоисточне Европе из Тетова, др Марта Сјеничић научна саветница Института друштвених наука и Милана Узелац саветница у Управном суду.Судска пракса у области медицинско била је тема следећег панела саветовања. Др Марта Сјеничић саветница Института друштвених наука и председница Удружења правника за медицинско и здравствено право Србије говорила је о накнади штете која је настала услед лекарске грешкезатим повреде права на здраво потомство, право на дијагнозу и право пацијената ретких болести. Након тога уследила је и дискусија учесника и размена искустава из праксе.

Главни координатор у сектору за међународну сарадњу, европске послове и планирање Министарства унутрашњих послова,и ментор ЦАМС сертификацију Горан Лукић, говорио је о борби против прања новца, сузбијања финансијског криминала. Тема је такође била и спречавање прања новца и начини и методе спречавања, затим директиве Европске уније у овој области као и стандарди.

ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ