Судство у Републици Србији суочава се бројним кадровским проблемима међу којима се, нарочито, издвајају старосна структура носилаца судијске функције и непопуњеност свих судијских места.

51788903_1xxl.jpg

Тренутно, није попуњено неколико стотина судијских места, а иста су упражњена, углавном, због напредовања и/или престанка судијске функције. Из извештаја o раду судова, сачињеног од стране Врховног касационог суда за 2020. годину може се утврдиди да је на крају те године у судовима у Републици Србији било не попуњена 319 судијска места. Треба указати и на податак да је крајем 2020. године било 466 судија старијих од 60 година. Уз одређене изузетке, највећи број судија навршава свој радни век са навршених 65 година живота. Све ово нас доводи до закључка да ће у наредних пет година бити потребно да се избере 785 судија. Поступак попуњавања судијских места отпочиње, тек, након упражњавања истих и зависи, у великој мери, од воље и (пр)оцене Високог савета судства зато што нема детаљних, јасних и изричитих правила и рокова. Овакав приступ, неретко, доводио је до ''паралисања'' појединих судова и то, нарочито, оних са малим бројем судија. До окончања поступка избора нових судија, судијска места остају упражњена. По нашем мишљењу поступак избора судија, за она судијска места која ће бити упражњена због навршавања радног века судија, мора отпочети и окончати се благовремено, односно да непосредно након упражњавања судијка места се и попуне.

Како би се обезбедио благовремен избор судија, и прописали јасна и изричита правила и рокови сачињен је Предлог за измену нормативног оквира, који можете преузети овде.

ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ