Отворена врата правосуђа

Форум судија Србије учествује у пројекту „Отворена врата правосуђа“, који је подржан од стране УСАИД-а. Циљ пројекта је јачање поверења грађана у рад правосудних институција у Републици Србији кроз побољшање комуникације између грађана и правосуђа.
Пројекат реализује коалиција коју чине 12 организација које се баве људским правима и развојем демократије, као и струковна удружења правосуђа.


Анализа спорова мале вредности

Форум судија Србије уз подршку USAID Пројекта владавине права у периоду од децембра 2018. године до октобра 2019. године спровешче истраживање спорова мале вредности у судовима опште надлежности.


Израда Приручника за Закон о парничном поступку

Форум судија Србије је успешно окончао пројекат подржан од стране Холандске амбасаде који је имао за циљ израду Приручника за Закон о парничном поступку.


Округли сто - Спорна питања на тему трошкова парничног поступка

Форум судија Србије и Правосудна академија су дана 20.04.2017. године организовали округли сто ради разјашњења спорних питања у вези трошкова парничног поступка који се јављају у раду судова. Теме разговора, учеснике скупа и значај организовања овог округлог стола представио је председник Управног одбора Форума судија Србије, судија Небојша Ђуричић, да би предавачи, и то: Зорана Делибашић, судија Апелационог суда у Београду, Јелена Стевановић, судија Вишег суда у Београду, Снежана Марјановић и Весна Филиповић, судије Првог основног суда у Београду, у својим излагањима указале на судску праксу, ставове судова и све дилеме које се јављају у вези примене важећих законских норми на пољу трошкова парничног поступка.


Усклађивање АВП програма са важећим критеријумима и мерилима за вредновање рада

Форум судија Србије се залаже за успостављање објективних, јасних, унапред прописаних и мерљивих критеријума за избор, напредовање и одговорност судија. Као основ за вредновање рада судија морају да послуже статистички извештаји кој се генеришу у АВП програмима.


Предлог за брисање члана 294 став 2 ЗПП - “Рочиште за одбачај тужбе”

Први предлог за измену закона са којим је Форум судија Србије изашао у јавност је предлог за присање одредбе члана 294. става 2 Закона о парничном поступку.


ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ