Предлог за успостављање јединствене електронске базе података о осуђеним лицима која су на издржавању казне затвора у Републици Србији и лицима која се налазе у притвору

Анализа спроведене анкете која се односи на судску доставу преко судских позивара

Преднацрт Грађанског законика Републике Србије

Заједнички предлог Удружења правника за медицинско и здравствено право Србије – СУПРАМ и Форума судија Србије у погледу Преднацрта Грађанског законика Републике Србије којим се унутар одштетног права укида претпоставка кривице

Предлог за брисање члана 294 став 2 ЗПП - “Рочиште за одбачај тужбе”

Предлог измена и допуна Закона о парничном поступку

из новембра 2018. године

Коментар Форума судија Србије на радни текст амандмана Министрарства правде на Устав Републике Србије - септембар 2018.год.

Налог рачуноводству за чланарину

Приступница Форуму судија Србије

Програм Форума судија Србије

Коментари и предлози на нацрт Закона о изменама и допунама Кривичног законика

Мај 2019. године

Истраживање о примени Закона о спречавањиу насиља у породици

Емпиријско истраживање Форума судија Србије о примени Закона о спречавању насиља у породици у Републици Србији

Предлог измене уставног оквира Републике Србије

ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ