Предлог за измену члана 29. Закона о судијама

Форум судија Србије доставио је Радној групи за припрему текстова радних верзија Закона о изменама и допунама Закона о судијама, Закона о уређењу судова и Закона о Високом савету судства предлог за Измену члана 29 Закона о судијама.


Иницијатива за измену Судског пословника

Форум судија Србије покренуо је Иницијативу за измену Судског пословника у погледу начина формирања већа новоизабраним судијама. Иницијативу смо упутили Министарству правде и Врховном касационом суду Србије.


Основна обука медијатора

Форум судија Србије је у јануару 2020. године за своје чланове организовао основну обуку посредника у решавању спорова-медијатора. Обуци су присуствовали наши чланови из Сомбора, Новог Сада, Београда и Пожеге.


Округли сто на тему "Како обезбедити ефикасност и правичност у извршном поступку" одржан у Крагујевцу

Отворена врата правосуђа у Крагујевцу, ЦЕП и Форум судија Србије окупили су грађане, стручну јавност и медије, уз подршку УСАИД Сербиа дана 09. децембра 2019. године у Крагујевцу и организовали округли сто на тему како обезбедити ефикасност и правичност у извршном поступку. Учесници округлог стола отворили су предавање са циљем да се дође до идеја за побољшање ефикасности извршног поступка.


Округли сто на тему "Како обезбедити ефикасност и правичност у извршном поступку" одржан у Зрењанину

Форум судија Србије и Центар за правосудна истраживања CEPRIS у оквиру пројекта Отворена врата правосуђа су дана 05. децембра 2019. године у сарадњи са Врховним касационим судом и Основним судом у Зрењанину организовали округли сто на тему "Како обезбедити ефикасност и правичност у извршном поступку". Учесници округлог стола путем ових тематских отворених врата отворили су дискусију са грађанима о начину рада њихових судова. Тему разговора и значај организовања овог округлог стола представили су представници правосуђа, међу којима су били адвокати, судије извршног одељења, судије привредног и вишег суда.


Успешно окончан пројекат „Анализа спорова мале вредности“

Форум судија Србије је дана 28 октобра 2019. године у обележио завршетак пројекта „Анализа спорова мале вредности“ који је спроведен уз подршку USAID – овог Пројекта владавина права. Као резултат пројекта формиране су смернице за судије, препоруке за судове и друге институције, предлоге за измену програма за аутоматцко вођење предмета у судовима, као и предлог за измену Закона о парничном поступку.


ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ