Дводневни семинар под називом “Претходно испитивање тужбе и припремно рочиште” одржан у Београду

Правосудна академија је у сарадњи са Форумом Судија Србије 29. и 30. маја 2019. године, у Београду, организовала је дводневни семинар под називом „Претходно испитивање тужбе и припремно рочиште“. Семинару су присуствовале судије са територије београдске апелације које имају до три године судијског искуства.


Форум судија Србије издао саопштење за јавност поводом медијске кампање која се води у локалним медијима против судија грађанског одељења Основног суда Вршцу

Локални медији у свом извештавању које се односи на велики број спорова покренутих од стране пензионера ради повраћаја износа који им је обустављан од пензије а на основу Одлуке Скупштине Општине Вршац, врши непримерени притисак на суд, урушава углед и ауторитета суда.

Иако свесни озбиљности ситуације у којој су се нашли наши суграђани то не може бити разлог да се врше напади на независност суда и рушити његов ауторит и поједине судије јавно проглашавају одговорним за насталу ситуацију.


Коментари и предлози Форума судија Србије на нацрт Закона о изменама и допунама Кривичног законика

Форум судија Србије објавио је коментаре и предлоге на нацрт Закона о изменама и допунама Кривичног законика, који је објављен на сајту Министарства правде дана 19.04.2019. године.


Конкурс за ангажовање консултаната/експерата за потребе израде Анализе спрова мале вредности

Форум судија Србије (ФСС) реализује пројекат „Анализа спорова мале вредности“ уз финансијску подршку УСАИД Пројекта владавине права (РОЛПС).

Општи циљ пројекта је повећање ефикасност у решавању спорова малих вредности и допринос побољшању правосуђа, путем израде анализе и смерница с препорукама за убрзавање процеса судјења у случајевима који се односе на спорове мале вредности, укључујуц́и и предлог за измене и допуне Закона о парничном поступку.


Дводневни семинар под називом “Претходно испитивање тужбе и припремно рочиште” одржан у Нишу

Правосудна академија је у сарадњи са Форумом Судија Србије 4. и 5. априла 2019. године, у Нишу, организовала је дводневни семинар под називом „Претходно испитивање тужбе и припремно рочиште“. Семинару су присуствовале судије са територије крагујевачке апелације које имају до три године судијског искуства.


Форум судија Србије издао саопшење за јавност поводом блокаде зграде Врховног Касационог суда, Привредног Апелационог суда, Управног суда и Апелационог суда у Београду

Форум судија Србије оштро протествује поводом догађаја који су се одиграли дана 25.03.2019. године у периоду од 14.00 до 16.30 часова испред зграде Врховног Касационог суда, Привредног Апелационог суда, Управног суда и Апелационог суда у Београду.


ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ