Успешно окончан пројекат „Анализа спорова мале вредности“

Форум судија Србије је дана 28 октобра 2019. године у обележио завршетак пројекта „Анализа спорова мале вредности“ који је спроведен уз подршку USAID – овог Пројекта владавина права. Као резултат пројекта формиране су смернице за судије, препоруке за судове и друге институције, предлоге за измену програма за аутоматцко вођење предмета у судовима, као и предлог за измену Закона о парничном поступку.


Округли сто о материјалном положају судија

Форум судија Србије је дана 23. октобра 2019. године организовао округли сто ради побољшања материјално правног положаја судија у Србији. Учесници округлог стола указали на проблематику материјално правног положаја судства у Србији, ставове судова и дилеме које се јављају као примарне тачке за побољшање положаја судија у Србији.


Дводневни семинар под називом “Рочиште за главну расправу и извођење доказа” одржан у Нишу

У оквиру свог редовног програма сталне обуке, Правосудна академија организовала је дводневни семинар 24. и 25. октобра 2019. године у Нишу на тему: „Рочиште за главну расправу и извођење доказа“, као својеврстан наставак семинара „Претходно испитивање тужбе и припремно рочиште“. Овај дводневни семинар одржан је у сали Правосудне академије у Нишу за судије и судијске помоћнике основних судова са територије нишке апелације као и кориснике почетне обуке Правосудне акaдемије.


Дводневни семинар под називом “Рочиште за главну расправу и извођење доказа” одржан у Београду

Правосудна академија у сарадњи са Форумом судија Србије је, 16. и 17. октобра 2019. године у просторијама Правосудне академије у Београду, реализовала дводневни семинар за судије са до 3 године судијског стажа на тему "Рочиште за главну расправу и извођење доказа".


Отворена врата правосуђа у Краљеву

У оквиру пројекта „Отворена врата правосуђа“, у Краљеву су дана 19.09.2019. године одржана тематска отворена врата на тему „Зашто суђења дуго трају“.


Отворена врата правосуђа - Зашто суђења дуго трају у Врању

Суђења у Србији дуго трају, а за то постоје различити узроци. У оквиру тематских отворених врата разговарамо о овој теми са представницима судства и струковних удружења, са идејом да помогнемо грађанима да кроз дијалог са представницима правосуђа реше бројне дилеме које имају
као реални или потенцијални учесници у судском поступку.


ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ