Форум судија Србије издао саопшење за јавност поводом блокаде зграде Врховног Касационог суда, Привредног Апелационог суда, Управног суда и Апелационог суда у Београду

Форум судија Србије оштро протествује поводом догађаја који су се одиграли дана 25.03.2019. године у периоду од 14.00 до 16.30 часова испред зграде Врховног Касационог суда, Привредног Апелационог суда, Управног суда и Апелационог суда у Београду.


Дводневни семинар под називом “Претходно испитивање тужбе и припремно рочиште” одржан у Крагујевцу

Правосудна академија је у сарадњи са Форумом Судија Србије 15. и 16. марта 2019. године, у Крагујевцу, организовала је дводневни семинар под називом „Претходно испитивање тужбе и припремно рочиште“. Семинару су присуствовале судије са територије крагујевачке апелације које имају до три године судијског искуства.


Коментар Форума судија Србије на нацрт Националне стратегије реформе правосуђа за период 2019-2024. године

Министарство правде објавило је Радни текст НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ РЕФОРМЕ ПРАВОСУЂА за период 2019-2024. године, и формирало је радну групу за израду овог документа, а такође објавило је и предлог ревидираног Акционог плана за поглавље 23.

Форум судија Србије жели да да свој допринос у изради оба ова веома важна документа. Предстојеће Уставне измене видимо као шансу да се ојача независност судства, успостави систем предлагања, избора и напредовања судија заснован на заслугама, додатно уредити дисциплинска одговорност судија и обезбеди поштовање етичког кодекса.


Представљање Форума судија Србије и приручника за примену ЗПП у Основном суду у Новом Пазару

Форум судија Србије је организовао представљање и поделу примерака Приручника за примену Закона о парничном поступку, новоизабраним судијама Основног суда у Новом Пазару.


Представљање Форума судија Србије и приручника за примену ЗПП у Основном суду у Крагујевцу

Форум судија Србије је организовао представљање и поделу примерака Приручника за примену Закона о парничном поступку, новоизабраним судијама Основног суда у Крагујевцу.


Форум судија Србије учествује у пројекту „Отворена врата правосуђа“, који је подржан од стране USAID-а

Циљ пројекта је јачање поверења грађана у рад правосудних институција у Републици Србији кроз побољшање комуникације између грађана и правосуђа. Пројекат реализује коалиција коју чине 12 организација које се баве људским правима и развојем демократије, као и струковна удружења правосуђа.


ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ