Прихваћена иницијатива Форума судија Србије за измену Судског пословника

Форум судија Србије обратио се Министарству правде Републике Србије са предлогом да се измени Судски пословник како би се поступци учинили ефикаснијим.

Министарство правде је прихватило нашу инисијативу и учињене су измене Судског пословника, које су објављене у Службеном гласнику Републике Србије бр 43. дана 19 јуна 2019 године.


Конкурс за ангажовање консултаната/експерата за потребе израде Анализе спрова мале вредности

Форум судија Србије (ФСС) реализује пројекат „Анализа спорова мале вредности“ уз финансијску подршку УСАИД Пројекта владавине права (РОЛПС).

Општи циљ пројекта је повећање ефикасност у решавању спорова малих вредности и допринос побољшању правосуђа, путем израде анализе и смерница с препорукама за убрзавање процеса судјења у случајевима који се односе на спорове мале вредности, укључујуц́и и предлог за измене и допуне Закона о парничном поступку.


Почела је са радом платформа „Отворена врата правосуђа“

Како правосуђе функционише? Зашто суђења дуго трају? Куда да идете и како да поступите у случају да вам је угрожено неко право? Помоћ је на клик од вас - платформа "Отворена врата правосуђа" садржи све релевантне информације и представља простор да директно поставите питања за све недоумице које имате?


На Палићу одржан дводневни састанак радне групе у оквиру пројекта "Анализа спорова мале вредности"

У оквиру пројекта Анализа спорова мале вредности који Форум судија Србије спроводи уз подршку УСАИД РОЛПС пројекта одржан је дводневни састанак радне групе на Палићу 22. – 23. јуна 2019. године


Одржан округли сто у оквиру пројекта "Анализа спорова мале вредности"

У оквиру пројекта ,, Анализа спорова мале вредности“ који спроводи Форум судија Србије уз финансијску подршку USAID Пројекта владавине права (ROLPS) одржан је округли сто дана 20 јуна 2019. године.


Дводневни семинар под називом “Претходно испитивање тужбе и припремно рочиште” одржан у Београду

Правосудна академија је у сарадњи са Форумом Судија Србије 29. и 30. маја 2019. године, у Београду, организовала је дводневни семинар под називом „Претходно испитивање тужбе и припремно рочиште“. Семинару су присуствовале судије са територије београдске апелације које имају до три године судијског искуства.


ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ