Форум судија Србије учествује у пројекту „Отворена врата правосуђа“, који је подржан од стране USAID-а

Циљ пројекта је јачање поверења грађана у рад правосудних институција у Републици Србији кроз побољшање комуникације између грађана и правосуђа. Пројекат реализује коалиција коју чине 12 организација које се баве људским правима и развојем демократије, као и струковна удружења правосуђа.


Forum sudija Srbije objavio konkurs za angažovanje konsultanta/ekperta za potrebe implementacije projekta „Analiza sporova male vrednosti“

Opšti cilj projekta je povećanje efikasnost u rešavanju sporova malih vrednosti i doprinos poboljšanju pravosuđa, putem izrade analize i smernica s preporukama za ubrzavanje procesa sudjenja u slučajevima koji se odnose na sporove male vrednosti, uključujući i predlog za izmene i dopune Zakona o parničnom postupku.

FSS na osnovu gore navedenog i potpisanog ugovora sa donatorom ima obavezu da realizuje pomenuti projekat u periodu od decembra 2018. godine do septembra 2019. godine.

U okviru projekta FSS izradjuje Anizu sporova male vrednosti, i sa tim u vezi objavljuje ovaj konkurs za angažovanje konsultanata/ekperata za potrebe implementacije projekta, odnosno radi ručnog pregleda predmeta.

Na osnovu projektnog zadatka i planiranih aktivnosti, uvid predmeta će biti vršen u šest osnovnih sudova sa teritorije koja pokriva nadležnost sva četri apelaciona suda u Republici Srbiji. Radi pokrivanje celoukupne teritorije Republike Srbije i nadležnosti svih apelacionih sudova neophodno nam je tri konsultanata/ekperata koji će obavljati isti posao u izabranim sudovima.


Дводневни семинар на тему “Рочиште за главну расправу и извођење доказа” одржан у Крагујевцу

У оквиру редовног програма сталне обуке, Правосудне академија у сарадњи са Форумом судија Србије је 14. и 15. децембра у Крагујевцу организовала дводневни семинар, за судије и судијске помоћнике основних судова са територије крагујевачке апелације.


Дводневни семинар под називом „Рочиште за главну расправу и извођење доказа“ организован је у Нишу

Правосудна академија, у сарадњи са Форумом судија Србије je 7. и 8. децембра, организовала дводневни семинар за судије и судијске помоћнике основних судова са територије нишке апелације.


Покренут пројекат анализе спорова мале вредности

Форум судија Србије уз подршку USAID Пројекта владавине права у периоду од децембра 2018. године до октобра 2019. године спровешће истраживање спорова мале вредности у судовима опште надлежности.


Предлог измена Закона о парничном поступку

Mинистарство правде je априла 2017. године формирало Радну групу за израду радног текста Закона о изменама и допунама Закона о парничном поступку. Имајући у виду да Поступак измена и допуна Закона о парничном поступку није окончан Форум судија Србије доставио Министарству правде предлог измена и допуна ЗПП- а.


ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ